Nejžhavější informace na měsíc listopad 2014 !

 
3.11. (po) Burza středních škol - Sokrates - sportovní hala Most - žáci 9.tříd a vycházející žáci z
                                                     8.roč.- návrat v 11:20 hod. (p.uč.Kopecký a Lencová)
   Mimořádná TŘÍDNÍ SCHŮZKA II.B  od 17:00 hod.
   Provozní porada  od 14:00 hod.
4.11. (út) Lampionový průvod od 17:00
  Plavání IV.roč. – odjezd v 9:55 od školy, návrat po 12:20 hod. (p.uč.Pešková a Vokounová)
5.11. (st) Soutěž Logik – Most  - Celý den (p.uč.Brandtová)
  Český pohár ve šprtci – 15.ZŠ Most; 17:00 – 20:00
  Florbal ml.+ st.žáci – Koldům - Celý den (p.uč.Půža)
6.11. (čt) Florbal ml.+ st.dívky – hala Koldům - Celý den (p.uč.Procházková)
   Nehulíme, kreslíme  – ilustrátor Dudek , 8.-9.r., 30,-Kč, od 8:15,
 Pohádkové kreslení                              I.+II.tř – , 30,-Kč, od 10:00
10.11. (po) Maratónská štafeta Milana Břacha
11.11. (út) Plavání IV.roč. – odjezd v 9:55 od školy, návrat po 12:20 hod. (p.uč.Pešková a Vokounová)
  Školení k projektu -  Všechno v mém životě souvisí (Bí, Vo, Kp) - celý den
12.11. (st) Zkouška na pasování prvňáčků od 10:00 hod.
  Pasován prvňáků od 17:00 hod.
17.11. (po)  Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii
18.11. (út)  Uzavření průběžné klasifikace za 1.čtvrtletí
  Školní kolo olympiády v dějepisu - odpolední vyučování (p.uč.Lencová)
  projekt Přírodovědné a technické vzdělávání ÚK; 8.r. - 8. a 9.hod. (p.uč.Brandtová)
19.11. (st)  Pedagogická rada za 1.čtvrtletí  od 14:00 hod
   Informační odpoledne  – I.st. dle rozpisu; pro I.A od 16:00 ,
                                         pro ostatní 17:00 - 19:00 hod.+ volba člena školské rady
   Školská rada  od 16:00 hod
20.11. (čt) K tomuto dni odevzdejte prosím peníze za mléko na prosinec – 30 Kč / žák = 6 ks (neochucené 32 Kč) nebo peníze za mléčné výrobky
(bobík 15,- Kč = 3 ks,  jogurt 12,- Kč = 3 ks a jogurtové pití 21,- Kč = 3 ks)
21.11. (pá)  Větrníkový den
25.11. (út) Plavání IV.roč. – odjezd v 9:55 od školy, návrat po 12:20 hod. (p.uč.Pešková a Vokounová)
26.11. (st)  Sokolnictví p.Wolejník - VII.B od 9:00 hod.
27.11. (čt)  Poradní sbor ředitele školy  od 14:15 hod
   Schůzku rodičů vycházejících žáků se zástupci SŠ  - od 17:00 hod. (aula školy)
28.11. (pá) Focení Photodienst – I.st. všichni, II.st. – zájemci; celá série 290,-Kč, poloviční 190,-Kč