Volby do školské rady 2015

Volební řád
Volby z řad pedagogických pracovníků proběhnou 16.9.2015 v 7:30 hod. ve sborovně školy

Volby z řad zákonných zástupců proběhnou 16.9.2015 od 17:00 do 19:00 hod. ve vestibulu školy
(jako součást třídních schůzek )
 
Kandidáti z pracovníků školy: Kandidáti z řad rodičů: Zastoupení obce:
Mgr.Pavel Kopecký
Mgr.Zuzana Blažková
Šrůmová Jana
Mgr.Martináková Romana
Chleborádová Sabina
Gaubeová Eva
deleguje zřizovatel