Zápis z pedagogické a provozní porady 20.6.2016

 Školní akce a
 organizační část
 • focení nejlepších žáků, sportovců
 • OČMS – 22.6., dopravní hřiště, poučení a testové otázky, návrat během 4. vyuč. hodiNY
 • Výjezd vítězů Ligy žáků: 1.stupeň Jungle Arena (40 žáků); 2.stupeň – do 22.6. podle bodů v Lize
 • Zahradní slavnost: čtvrtek 23.6. od 17 hodin – předání vysvědčení 9. A, Zvonky
 • Podat včas informaci o tom, že je možné tisknout vysvědčení
 • Nejpozději do začátku přípravného týdne upravit ŠVP
 • Vyplnění dovolenek
 Pedagogická  část

Třída

Počet žáků (celkem/dívky)

Vyznamenání

Zaostávající

Pochvaly

Kázeňské postihy

1.A

23/11

23

0

19

1 NTU

1.B

19/7

18

0

18

1 TD

2.A

23/11

19

0

14

2 NTU

2.B

28/13

26

0

14

0

3.A

18/9

17

0

17

1 TD

3.B

18/8

15

0

16

TD

4.A

24/9

14

0

14

1 NTU

4.B

25/11

16

0

23

0

5.A

17/7

9

0

12

0

5.B

19/9

10

2

10

0

6.A

28/12

11

2

18

3 TD , 2 NTU

7.A

30/12

6

6

12

TD,  NTU

8.A

21/8

9

1

12

0

8.B

22/12

5

2

13

0

9.A

29/10

4

3

15

1 NTU

   

  Zápis z pedagogické porady 16.5.2016

 Školní akce a
 organizační část
 • Nabídka práce – učitel přírodovědných předmětů, ICT a matematiky od září 2016

 • Organizace Dne dětí

 • Zahradní slavnost + předávání Zvonků 22. Nebo 23.6.2016 – bude upřesněno podle IX.A

 • Evidence – práce v novém systému

 • Úprava šk.řádu – možnost dočasného vyloučení žáka z ŠD

   

  Zápis z provozní porady 25.4.2016

 Školní akce a
 organizační část
 • Den dětí 3.6.16

 • Vodák – zrušen pro nedostatek zájemců

 • Talent 5.5.16

 Pedagogická  část
 • Prospěch a chování žáků ve 3.čtvrtletí šk. roku 2015-2016

   

  Zápis z provozní porady 4.4.2016

 Školní akce a
 organizační část
 • Vodák 28.5.-2.6.

 • Mezibořský talent 5.5.

 • Ukliďme Česko, ukliďme svět 20.4.

 • Karel Iv.- představení 5.-9.r. 17.4.

 • Focení tříd 24.5.

   

  Zápis z provozní porady 7.3.2016

 Školní akce a
 organizační část
 • Inkluze – úkoly pro školu

 • Úpravy ŠVP (v souvislosti s á)

 • Org. Ukliďme Česko

   

  Zápis z provozní porady 25.1.2016

 Školní akce a
 organizační část
 • Organizace zápisu do 1.tř. 2.-3.2.2016

 • Odměny pro vítěze Ligy žáků – I.st. Jungle arena; II.st. Lasergame – 23.6.2016

 Pedagogická  část
 • Přehled o prospěchu a chování I.pol. šk. roku 2015-16

   

  Zápis z provozní porady 4.1.2016

 Školní akce a
 organizační část
 • Noví zaměstnanci – ing.Kadlec, p.Šrůma

 • Zápis do I.tř. 2.-3.2.2016; DOD 20.1.2016

 • Odměny pro vítěze Ligy žáků – I.st. Jungle arena,
  II.st. – podle jednání školní samosprávy

   

   Zápis z provozní porady 7.12.2015

 Školní akce a
 organizační část
 • Organizace Vánoce ve škole

 • Od 4.1.2016 jsou nové rozvrhy

 • Připomenutí možnosti pozvat na jednání Vých.komise  úředníka OSPOD / policisty

   

   Zápis z provozní porady 16.11.2015

 Školní akce a
 organizační část
 • Doplnění školního řádu (omlouvání absence, DÚ, cennosti, ŠD během vedlejších prázdnin
 • Organizace  Pasování prvňáků
 • Informace rodičům o novém postupu pojišťoven při úrazu způsobeném jiným žákem
 • Změna rozvrhů od ledna – před vánočními prázdninami budou zvěřejněny
 • 2.12. - oborový den – výroba dárků na jarmark
Pedagogická  část
 • Přehled o prospěchu a chování v 1. 1/4letí šk.roku 2015-2016
   

   Zápis z provozní porady 12.10.2015

 Školní akce a
 organizační část
 • Výzva 56 – organizace výjezdu do Anglie

 • Přehled kroužků

 • Oborový den 27.10. – vznik ČSR

 • Doplnění šk. řádu – čestné prohlášení ZZ o doléčení nemoc

Minimální preventivní program
 • Seznámení s MPP na šk. rok 15-16 + schválení

   

   Zápis z pedagogické rady a provozní porady 1.9.2015

 Školní akce a
 organizační část
 • Zopakování pravidel organizačních chodu školy

 • Do 30.9. -  doplnit Evidenci

 • 16.9. -  proběhne volba členů školské rady

 • Organizace prvního školního týdne

 • Připomenutí znění šk. řádu

 • Seznámení s Výzvou 56 a Výzvou 57; projektem Hodina pohybu navíc

Pedagogická  část
 • Aktuální stavy žáků školy

   

   Zápis z provozní porady 28.8.2015

 Školní akce a
 organizační část
 • Uvítání po prázdninách

 • Noví žáci

 • Školní dokumenty – požadavky, termíny

   

   Zápis z provozní porady 1.6.2015

 Školní akce a
 organizační část
 • Dětský den 5.6.
 • Výjezd vítězů Ligy 24.6. - Liberec (IQ landia)
 • 29.+30.6.2015 – ředitelské volno – opravy budov
   
 • Úpravy šk.řádu
   

   Zápis z pedagogické rady a  provozní porady 22.4.2015

 Školní akce a
 organizační část
 • Otevření jazykové učebny 13.5.
 • Fotografování tříd 19.5.
 • Otevření arboreta 17.6.,
 • Zahradní slavnost 17.6.
   
 • Výzva 56 – možnosti pro školu
Pedagogická  část
 • Řešeny prospěchové a kázeňské otázky
   

   Zápis z provozní porady 9.3.2015

 Školní akce a
 organizační část
 • Úpravy školního řádu
 • Akce školy
 • Projekty
   

   Zápis z provozní porady 5.1.2015

 Školní akce a
 organizační část
 • Rozšíření ŠVP Rovná škola – desatero předškoláka

 • Informace k ŠvP Sklárna – 1 atuobus


Pedagogická  část
 
 • Přehled o prospěchu a chování áků v 1. Čtvrtletí šk.roku 2014-2015

   

   Zápis z provozní porady 5.1.2015

 Školní akce a
 organizační část
             Zápis je ke stažení ZDE
   

   Zápis z provozní porady 1.12.2014

 Školní akce a
 organizační část
 •  Akce (vnoce ve škole, nahrávání koncertu)

 • Stanoven termín zápisu do I.tříd 3.-4.2.2015

 • Den otevřených dveří 21.1.2015

   

   Zápis z pedagogické porady 19.11.2014

 Školní akce a
 organizační část

 • Témata etické výchovy do výuky


Závěrečná  část
 
 • Přehled o prospěchu a chování áků v 1. Čtvrtletí šk.roku 2014-2015

   

   Zápis z provozní porady 3.11.2014

 Školní akce a
 organizační část
 • Záskok z dlouhodobou absenci – Mgr.Svobodová – II.B

 • Akce (lampionový průvod, štafeta M.Břacha, větrníkový den, den knírů)

 • Dohled nad uzamykání školy – zvýšená obezřetnost

   

   Zápis z provozní porady 6.10.2014

 Školní akce a
 organizační část
 •  Pasování prvňáčků 12.11.2014

 • Projekt y Arboretum, Chytré hlavy, CLIL

 • Zadání dom.práce na dobu podzimních prázdnin

   

   Zápis z pedagogické porady 1.9.2014

Pedagogická část
 • Kontrola stavů žáků k 1.září 2014

   

   Zápis z pedagogické porady 29.8.2014

 Školní akce a
 organizační část

 • Kontrola dokumentace (seznamy, TV, loňské třídní knihy, učební plány)
 • Úkoly na třídnické hodiny 2.9.2014
 • Organizace 1.školního dne
 • Krácené vyučování – 2.9.  2.-9.r. po 4.vyuč.; 3.9. I.st. konec po 4.vyuč.
 • Akce (3.9. TS pro I.tř., 17.9. TS 2.-9.r., 25.9. oborový den)
 • Projekty: Chytré hlavy – jazyková učebna
                  Škola na dotek – učebna s tablety
                  Minipodniky
                  Sedmikráska
                  Arboretum
   

   Zápis z pedagogické porady 27.6.2014

 Školní akce a
 organizační část

 • Uzavření šk,. roku  - konečné stavy žáků
 • Kontrola a uložení dokumentace

Závěrečná  část
 
 • Poděkování p.ředitele za celoročnípráci
   

   Zápis z provozní a pedagogické porady 23.6.2014

 Školní akce a
 organizační část

 • Rozšíření šk. řádu + ŠVP (témata OČMS)
 • 26.6. - Pasování I.r. + rozloučení s IX.r. v kině Meziboří
 • Focení nej.žáků + rozpisy k opravným zkouškám
 • 1.9.2014 -  začátek šk,.roku – pro I.r. od 8,00 na šk. hřišti

Pedagogická část
 
 • Řešeny výchovné a vzdělávací otázky – II.pololetí šk. řoku 2013-2014
   

   Zápis z provozní porady 15.5.2014

 Školní akce a
 organizační část

 • Projekt Chytré hlavy - návrhy na zapojení se do projektu
 • 28.5. Cyklokros
 • 30.5. – 5.6. Vodácký výcvik
 • 6.6. Den dětí
 • 8. – 13.6. výjezd do Anglie
 • 13.6. Memoriál Milana Břacha
 • 18.6. Akademie
 • 25.6. Zahradní slavnosti;
   

   Zápis z provozní a pedagogické porady 16.4.2014

 Školní akce a
 organizační část

 •  Organizace ŠvP Sklárna
 • Srovnávací testy do 13.6
 • Akce – akademie 18.6.
 • Zahradní slavnost 25.6.
 • Maturit(k)y 26.-29.5.
 • Zvonek do 30.4.

Pedagogická část
 
 • Přehled o prospěchu a chování ve 3. čtvrtletí
   

   Zápis z provozní porady 3.3.2014

 Školní akce a
 organizační část

 • Předsvatební Bc. Ireny Patková – nová uč. Aj
 • Platby za ŠvP
 • Ples školy 7.3.
 • Oborový den 14.3
 • Maturit(k)y 26.-29.5.2014
   

  Zápis z provozní a pedagogické porady 27.1.2014

 Školní akce a
 organizační část

 • Organizace zápisu + náležitosti žádosti o OŠD
 • Akce školy (ŠvP 30.4-7.5; vodácký výcvik 30.5.-5.6., výjezd do Anglie 10.-20.6)
 • Ples školy 7.3.

Pedagogická část
 
 • Diskuze k výchovné a vzdělávací činnosti, pobírány konkrétní obtíže jednotlivých žáků
   

   Zápis z provozní porady 6.1.2014

 Školní akce a
 organizační část

 • Přihlášky na tábor v ředitelně školy
 • Úrazy dětí – po skončení léčby dodají rodiče do školy dokumentaci – jednání s pojišťovnou vede škola
 • ŠVP ZV Rovná škola – v přílohách nově Dodatek k ŠVP ZV Rovná škola – Kariérní poradenství – vytvořen v rámci projektu KAR-POR – bude předloženo k projednání / schválení školské radě
 • 14.1.2014 – seminář finanční gramotnost – p. Martínek pro vybrané žáky 8.-9.r.
 • 22.1.2014 -  DOD pro rodiče budoucích prvňáků
 • 28.-29.1.2014  zápis do I.tříd
   

   Zápis z provozní porady 2.12.2013

 Školní akce a
 organizační část

 •  ŠvP Sklárna – přehled plateb
 • Sayda 20.12.2013
 • Nahrávání vánočního CD - 3.12.2013
 • Oborový den 16.12. – výroba dárků na jarmark
 • Reinstalizace šk. sítě 16.-18.12.2013
   

   Zápis z pedagogické a provozní porady 18.11.2013

 Školní akce a
 organizační část

 • Informace k výjezdu do ŠvP Sklárna : počet žáků cca 128
 • výjezd do Saydy
 • Úprava šk.řádu: (nahlašování úrazů)
 • PLES ŠKOLY

Pedagogická část
 
 • Řešeny kázeňské a prospěchové záležitosti
   

   Zápis z provozní porady 4.11.2013

 Školní akce a
 organizační část

 • Dokumentace – Jak vést zápisy z jednání s rodičem
 • Učební plány – úpravy RVP ZV / ŠVP ZV Rovná škola
 • Úprava šk.řádu – rodiče budou seznámeni na IO
 • Ilustrátor Dudek - 7.11.
 • Photodienst - 8.11.
 • Oborový den - 28.11.
   
   

   Zápis z provozní porady 27.8.2013

Školní akce a organizační část

 • Do 6.9. opravit jmenné seznamy tříd + přehledy zdravotních obtíží
 • Do 19.9. - TU opraví a doplní všechny údaje do Evidence
 • Tělocvična během relaxační přestávky bude zprovozněna od října 2013
 • Od 13.9. - opět působí ve škole školní psycholožka  PhDr. Pavlíková
 • TS I.t. 4.9.  od 17:00 hod.
 • TS II.- IX.r 16.9 od 16:30 (I.st.) a od 17:00 (II.st.)Stavy žáků k 2/9/13

Pedagogická část

 •      Stavy žáků k 2.9.2013 - 313 žáků

   

   Zápis z provozní porady 29.8.2013

 Organizační část

 • Shrnutí všech poučení určených žákům
 • Kontrola lavic a učebnic
 • Kontrola připravenosti na zahájení školního roku
   

   Zápis z provozní porady 27.8.2013

 Organizační část

 • Uvítání nových zaměstnanců
 • Rekonstrukce provedené během prázdnin
 • Organizace přípravného týdne
   

   Zápis z pedagogické rady a provozní porady 24.6.2013

Školní akce a organizační část


      Mgr. Jan Peška
 • Zahájení porady
 • Na základě průzkumu zájmu o ŠVP – vyjíždět pouze individuálně, zájemci nahlásit do středy 26. 6.
 • Rozloučení zaměstnanců školy – čtvrtek 27. 6. na sjezdovce
 • Uzavření Ligy žáků
 • 26. 6. vítězové ligy – bowling v Litvínově
 • Poděkování organizátorům zahradní slavnostiG
 • Gatulace všem sportovcům za 2. místo v okresní celoroční soutěži
 • Charitativní sbírka pro záplavami postiženou ZŠ v Terezíně – 3300 Kč
 • Informace k zapisování do EŽ – nerozepisovat se zbytečně, problém spíše řešit osobně

       Mgr. Jiří Bílek

 • Kontrola stavu dětí
 • Výroba maskota školy – p. Lahmerová
 • 3 noví žáci – v září zavést do evidence
 • Ukončení Ligy žáků
 • Vítězové 1. – 3. ročníků – poukázky
 • OČMS – poděkování paní učitelce Lencové
 • Vysvědčení vyplnit do úterý 26. 6.
 • Doplnit třídní výkazy a knihu příchodů a odchodů
 • Úterý – focení nejlepších žáků
 • Doplnit a uzavřít EŽ, TK do 28.6.
 • Čtvrtek – pasování prvňáků a vyřazení deváťáků

Pedagogická část

       

Přehledy o třídách:

 • 1. A. - 21 žáků, 13 chlapců, 8. dívek, 21 pochval, 20 vyznamenání 

 • 1. B. - 21 žáků, 13 chlapců, 8. dívek, 21 pochval, 21 vyznamenání

 • 2. A. - 16. žáků, 9 chlapců, 7. dívek, 9 pochval, 18 vyznamenání, 1 TD 

 • 2. B. - 18. žáků, 11. chlapců, 7. dívek, 9. pochval, 18 vyznamenání

 • 3. A. - 17. žáků, 10. chlapců, 7. dívek, 15. pochval, 16 vyznamenání, 1. NTU 

 • 3. B. - 17. žáků, 7. chlapců, 7. dívek, 11. vyznamenání, 1. TD, 2. zaostávající
 • 4. A.
 • 4. B. -  22. žáků, 13. chlapců, 9. dívek, 11 vyznamenání, 3. zaostávající, 1. NTU
 • 5. A. - 22. žáků, 14. dívek, 8. chlapců, 15. vyznamenání, 2. TD
 • 5. B. -  21. žáků, 10 chlapců, 11. dívek, 8. vyznamenání, 11. pochval, 3. zaostávající
 • 6. A.
 • 7. A. - 27. žáků 12. chlapců, 15 dívek, 1. neklasifikace, 2. TD, 4. NTU, 16. pochval
            1 žák – 3. st. z chování za hrubé porušování ŠŘ.
 • 8. A. - 29. žáků, 16. chlapců, 13 dívek, 8. zaostávající, 3. NTU, 15. pochval, 6. vyznamenání
 • 9. A. - 3. žáků, 11. chlapců, 12. dívek, 1. zaostávající, 2. TD, 1. NTU, 18 pochval, 6. vyznamenání
   

   Zápis z provozní porady 3.6.2013

Školní akce a organizační část

 • Návrh – ŠvP Sklárna 30/4-7/5/13
 • Zdražení obědů od září 2013 – viz web + školní list
   

   Zápis z provozní porady 20.5.2013

Školní akce a organizační část

 • Kontrola usnesení z pedagogické rady
 • Organizace Dne dětí
 • V červnu nebude probíhat většina kroužků – přesné informace od vedoucích

Pedagogická část

 • Doporučení 3x ŘD

   

   Zápis z pedagogické rady a provozní porady 17.4.2013

Školní akce a organizační část

 • Využití www.datakabinet.cz
 • Otevřen Skautský kroužek – středa 15-16 hod.- první setkání 24.4.2013 p.Popelková
   – záměr vytvořit oddíl
 • Fotografování (tříd  + učitelů na kalendář)
 • Schválena úprava školního řádu
 • Hodnocení možnosti aktivního odpočinku v Tv v době relaxační přestávky
 

Pedagogická část

       

 • Řešeny otázky prospěchu a chování žáků
 • Problematika VIII.A - větší počet neprospívajících žáků
 
   

   Zápis z provozní porady 3.4.2013

Školní akce a organizační část

 • seznámení se zásadami FKSP k 1.4. 2013
 • prodloužení licence na PORTÁL PRO ŠKOLY
 • ŘEDITELSKÉ VOLNO VE DNECH  9. - 10. 5. v důsledku uživatelského přenastavení školní sítě
 • 15. – 17. 4. 2013 výstava GEOM

Pedagogická část

        Projednány kázeňské postihy za porušení šk. řádu – 2 žáci VIII.r.

   

   Zápis z provozní porady 4.3.2013

Školní akce a organizační část

 • Probíhající řešení situace v VIII.A
 • Hodnocení IVP
 • Výběr žáků na plaveckou štafetu škol

Pedagogická část

        Projednány kázeňské postihy za porušení šk. řádu – 2 žákyně IX.r.

   

   Zápis z pedagogické porady 23.1.2013

Školní akce a organizační část

 • 5.-6.2.2013 zápis do I.tříd
 • Úpravy rozvrhů od 1/2/13

Pedagogická část

        Prospěch a chování žáků v I.pololetí

   

   Zápis z provozní porady 7.1.2013

Školní akce a organizační část

 • 16.1. - DOD pro budoucí prvňáčky – od 16:00, po předchozí domluvě celý den
 • 5.-6.2.2013 zápis do I.tříd
 • Krácené vyučování 11.1 – volba prezidenta – I.st. po 4.vyuč., II.st. v průběhu 5.vyuč.
 • Do 15.1. budou rodiče informováni o případném výrazném zhoršení prospěchu svých dětí
   

   Zápis z provozní porady 3.12.2012

Školní akce a organizační část

 • Výjezd do Saydy 21.12. – přednostně němčináři
 • 18.12. bude oborový den – příprava na Vánoce ve škole
 • Nahrávání ván.CD – rozpis
 • Organizace Vánoc ve škole
 • Úpravy / rozšíření školního řádu – viz usnesení z PR 19.11.
   systém pochval a vzájemných odečtů pochvaly X  zápisy za nekázeň
   

   Zápis z provozní porady 19.11.2012

Školní akce a organizační část

 • Ředitelské volno 3.-4.1.2013
 • 19.12. Vánoce ve škole
 • Nahrávání ván.CD
          Úpravy / rozšíření školního řádu – bouřlivá diskuze

Pedagogická část

Přehled o chování a prospěchu žáků

   

   Zápis z provozní porady 1.10.2012

Školní akce a organizační část

 • Změny v odměňování ped. prac.
 • Akce – divadlo Bajaja, programy CEV Viana
 • Vydávání obědů jen na základě předložení průkazky – organizační důvody
   

   Zápis z provozní a pedagogické porady 3.9.2012

Školní akce a organizační část

 • Krácené vyučování I.st. ( především I.r.)
 • Kontrola údajů v Evidenci

Pedagogická část

Stavy žáků, kteří nastoupili do školy

   

   Zápis z provozní porady 30.8.2012

Školní akce a organizační část

 • Krácené vyučování v prvním týdnu:
  3.9. - do 9:00 hod
  4.9. - I.r. končí po 2.vyuč.hodině; II.-V.r. – končí v průběhu 4.vyuč. hodiny, II.st. končí po 4.vyuč.hodině
  5.9. - I.r. – konec po 2.vyuč.hod., I.st. po 4.vyuč.hod., II.st. dle rozvrhu
  6. až 7.9. – I.r. konec po 3.vyuč. hodině

 • Znění organizačního, provozního a školního řádu

 • Provést poučení o bezpečnosti + se zněním minimálního preventivního programu (MPP)

Pedagogická část

Opravné zkoušky – 1 žákyně neuspěla, ostatní ano

 

   Zápis z provozní porady 29.8.2012

Školní akce a organizační část

 • Od 1/9/12 změna názvu – Základní a mateřské škola Meziboří

Pedagogická část

         Opravné zkoušky 29.-30.8.2012

 

   Zápis z pedagogické porady 25.6.2012

Školní akce a organizační část

 • OČMS 26.6.2012

 • Pasování I.r.+rozloučení s IX.r.

 • Výjezd do aquadromu pro vítěze Ligy žáků 27.6.

 • Prázdniny – malování + instalace ICT (EU peníze školám)

Pedagogická část

Informace o prospěchu a chování žáků

 

   Zápis z provozní porady 6.6.2012

Organizační část

 • Od 1.9.2012 sloučení ZŠ a MŠ Meziboří

Školní akce

 • 45.výročí založení školy 15.6.

 • Seminář Krizové situace dětí – 11.6.

 

   Zápis z provozní porady 30.4.2012

Organizační část

 • Výsledky ČŠI – zpráva na webových stránkách školy

Školní akce

 • Příprava Dne dětí

 • OAS – 17/5 raut pro švédské kolegy

 • Příprava 45.výročí založení školy (dokument, akademie)

 

   Zápis z pedagogické porady 23.4.2012

Organizační část

  • Oborový den - 30.4.

  • Školení v rámci projektu EU peníze školám - 30.4.

  • Srovnávací testy do 22.6.

Pedagogická část

 • Informace o prospěchu a chování žáků

 

   Zápis z provozní porady 2.4.2012

Organizační část

 • 7.5.2012  bude ředitelské volno – malování tříd

 • EU peníze školám – dodělat stávající sady a 30.4. proběhne  školení vyučujících MS Office 2010

 • Aktualizace ŠVP Rovná škola

Školní akce

 • Příprava 45.výročí založení školy (dokument, akademie)

 • Vodácký výcvik 2.-6.6.

 • Sloup v Čechách

 • Příprava Zvonek 2012 - upřesnění kategorií

 

   Zápis z provozní porady 12.3.2012

Organizační část

 • Kontrola plnění usnesení z ped. rady

 • 7.5.2012  bude ředitelské volno - důvodem je malování tříd

 • Kontrola údajů v matrice pro jarní sběr dat pro UIV

Školní akce

 • Příprava 45.výročí založení školy (dokument, akademie)

 • Org. oborového dne 13.3.

 • 22.3. - přijímačky nanečisto ( se ZŠ Hamr a SSZŠ)

 • 30.4. bude oborový den

 • Vodácký výcvik 2.-6.6.

 

   Zápis z provozní a pedagogické porady 25.1.2012

Organizační část

 • Vedení dokumentace – tisk výpisů v TV, tisk TK, zapisování zastupování do TK

Školní akce

      1.2. St a 2.2.2012 Čt, vždy 13 – 17 h., Zápis do 1.tříd (organiz.p.uč.Pešková),
připomenutí  důležitých bodů zápisu(tel.a kontaktní adresa rodičů), přítomnost  šk.psycholožky 
2.2. , pomoc žáků  II.st. jako pohád.postav

     Odvolán příměstský lyžařský kurz z důvodu nezájmu žáků

Pedagogická část

 •       Řešeny otázky kázně a prospěchu žáků

 

   Zápis z provozní porady 4.1.2012

Organizační část

 • do 10.1. TU- prokazatelně informovat rodiče žáků a zhoršeném prospěchu; vyučující žáků, jejichž prospěch se zhoršil o 2stupně a více, příp. hrozí propadnutí, příp. v Tv, Vv, Hv a Pč známka horší než 3, informují TU, kteří následně předají rodičů

 • psaní výpisů vysvědčení - každý vyučující zapisuje přímo do programu Vysvědčení, tisk v kanceláři, TU kontroluje správnost známek

Školní akce

do 13.1.2012 zjistit zájem o LVVZ na Meziboří celý II.st.- přednostně VII.r.- začátek února 12 - TU oznámí žákům, vážný zájem zjistí p.uč.Kopecký během příštího týdne

 

   Zápis z pedagogické porady 23.11.2011

Organizační část

Řešeny kázeňské a prospěchové otázky

 

   Zápis z provozní porady 7.11.2011

Organizační část

 • třídní učitelé tisknou e-TK na konci každého měsíce, vytištěné listy zakládají do desek a  archivují u sebe

 • žáci mají povinnost vypracovat DÚ, přestože není uveden na e-ŽK

 • během informačního odpoledne se budou učitelé snažit vysvětlit rodičům žáků výhody e-ŽK  

 •  Rozeslané standardy pro 5. a 9. ročník zapracovat do výuky.

 • Třídní učitele zkontrolují telefonní kontakty na rodiče žáků, seznam žáků s tel. kontakty vytisknou a odevzdají do kanceláře – do 11.11. Seznamy budou sloužit pro situace, kdy je třeba zkontaktovat rodiče žáka v časově vypjatých situacích (např. při úrazu), pro dozorující učitele nebo pro případ výpadku PC.  

Školní akce

      15.6. oslava 45.výročí školy: přemýšlet o kulturním příspěvku k oslavám
18.11. ředitelské volno – lokální malování tříd, chodeb a kabinetů
21.11. Vánoce ve škole: besídky ve třídách, tradiční program
2.- 6. 1. lyžařský kurz: 19 žáků
 

 

   Zápis z provozní porady 3.10.2011

Organizační část

 • Kontrola matriky

Školní akce

 • výjezd dětí do Švédska

 • Školní parlament

 • 3. ročník plavání – úprava rozvrhu

 • Projekt Stonožka – organizuje P. Vitoušková

 

   Zápis z pedagogické rady 1.9.2011

Informace

 • Přehled o počtech žáků, kteří nastoupili do školy

 • Přehled o nových příchodech a odchodech žáků

 

   Zápis z provozní rady 31.8.2011

Informace

 • Rozvrhy + dozory

 • Opravné zkoušky

 • Zásady BOZP, platový předpis, BOZP, org.řád

 • Kontrola lavic

 • Elektronická TK a ŽK + vedení dokumentace

Organizační část

-      Plavecký výcvik – od 5.9.2011
Výjezd do Švédska v rámci OAS (30.9.-10.10.2011)

TS I.r. 5/9, II.-IX.r.- 14.9.2011

 

   Zápis z pedagogické rady 29.8.2011

Informace

-     Rekonstrukce školy (střecha, Tv, koupelny u Tv); instalace ITA
Kódované zabezpečení vstupu nově i do Tv a ŠD

Organizační část

      -     Opravné zkoušky Po+Út

Zápisy z pedagogických a provozních rad ze šk. roku 2009 / 2010 a starších naleznete ZDE