d ZŠ Meziboří- Charita New Page 1
Adopce africké dívky Brendy
 

Tato charitativní akce patří mezi dlouhodobější a vzešla z iniciativy
 učitelského sboru, zejména pak z iniciativy pí uč.Kubátová, která byla koordinátorkou  této formy pomoci.  Nyní se ji ujal p.uč.Kopecký. Dívku učitelé podporují nejen finančně,  ale i materiálně v podobě dárků,
pokud to jen trochu možné možné.

Díky naší pomoci, si Brenda může dovolit chodit do školy a učit se číst,psát, počítat, což v Africe není samozřejmostí.
 Za tuto příležitost je nesmírně vděčná, což dokazují i její dopisy.
(některé budou zveřejněny s překladem)

Žáci naší školy ji mohou také podpořit
a udělat jí radost třeba dopisem či obrázkem.


 


 Od září 2012  se k této adopci připojilo 12 zaměstnanců MŠ Mírová a Žižkova a umožnili tak Brendě studovat na střední škole, neboť finanční nároky jsou zde již dvojnásobné.


2012 - Dva dopisy od Brendy (pdf)
2014 - Dopis od Brendy (pdf)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Světlušky

Článek o sbírce 2014 - vybráno  20 665 Kč

Článek o sbírce 2015 - vybráno  25 142 Kč

Článek o sbírce 2016 - vybráno  22 788 Kč

Článek o sbírce 2017 - vybráno  28 347 Kč


  
 

 

 

 

 

 

 

 
Školy pro UNICEF -  Mýdlo – přítel dětí

V rámci charitativní akce pořádané UNICEF v roce 2014 u příležitosti
Světového dne vody (22.března) vyrobili žáci školy ze zbytků starých mýdel mýdla nová, která byla následně prodána.
Vybrané peníze  
(1 558,-Kč) byly zaslány na konto UNICEF.
Více podrobností o průběhu a smyslu projektu na
 
www.unicef.cz

  Děkujeme všem za podporu a pomoc při realizaci projektu

  

 

 

 

 

 

 

 
Život dětem

Posláním občanského sdružení Život dětem je pomoc nemocným dětem v rámci celé České republiky – hlavně formou zkvalitnění zdravotnické a přístrojové techniky na dětských odděleních. Sdružení se snaží pomáhat nemocným dětem také přímo, a to darováním hraček, knížek, pořízením hezkého nábytku na dětská lůžková oddělení, pořádáním besídek pro děti, které jsou dlouhodobě upoutány na lůžku.
Žáci školy se do charitativní sbírky každoročně zapojují prodejem sbírkových předmětů – klipů, přívěšků, pravítek apod.
Více na 
http://www.zivotdetem.cz/

V roce 2018-19 se podařilo vybrat  vybrat 4 830,-Kč
ČLÁNEK a PLAKÁT

Od listopadu
2015 do ledna 2016 probíhala charitativní sbírka společnosti  Život dětem. V jejím rámci se podařilo prodejem dárkových předmětů (magnetky, klipy, přívěsky, CD atd.) vybrat
 
4300,-Kč , které byly zaslány na účet společnosti. Posláním obecně prospěšné společnosti Život dětem je pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí

V roce 2014-15 se podařilo na tuto sbírku  vybrat 2 200 Kč

V roce 2013-14 se podařilo na tuto sbírku  vybrat 2 020 Kč
(poděkování nadace naší škole)

V roce 2012-13 se podařilo na tuto sbírku  vybrat 2 500 Kč

 


 

 

 

     

     Poděkování naší škole za rok 2015

 

 

 

 

 

 

 

 
Den proti rakovině

V roce 2015 se podařilo vybrat  5 575 Kč .
Poděkování najdete ZDE

V roce 2014 se zapojilo 8 deváťáků opět do této sbírkové akce
a podařilo se jim vybrat  5 227 Kč . Přispěli tak na boj
proti rakovině plic.
Poděkování najdete ZDE

V roce 2013 se naše škola sama iniciativně zapojila
do pomoci Lize proti rakovině a prodejem kytiček získala částku
 
  4 377 Kč.


  

Poděkování za rok 2015

 

 

 

 

 

 

 

 
Povodně 2013
 

Naše škola se sama iniciativně zapojila do pomoci, která byla určena obcím postižených povodněmi v roce 2013.
Peníze, které byly vybrány za ručně vyrobené předměty, putovaly do vodou postižené terezínské základní školy.

 Peníze, které pomohou terezínské škole =  3 300 Kč.
  
   
Červená stužka - Českou společností AIDS pomoc, o.s.


Ve dnech 15.11. – 15.12.2014 probíhala charitativní sbírka
Červená stužka organizována Českou společností AIDS pomoc, o.s.. Akce byla spjata převážně se dnem boje proti AIDS, který každoročně připadá na 1.prosince. Do této sbírky se opětovně také zapojili někteří žáci 9.ročníků ZŠ Meziboří, kteří ve svém volném čase rozdávali svým spoluobčanům  letáčky s informacemi o této zákeřné nemoci a o možnostech prevence ochrany před ní. Taktéž prodávali červené stužky v podobě odznáčku, které mají vyjadřovat solidaritu s lidmi postižených touto nemocí.

Během této akce žáci vybrali  925  Kč . Tyto peníze poslouží především k dalším preventivním aktivitám charitativní organizace. Všem, kteří se účastnili a přispěli finančně, mockrát děkujeme. 

 V uplynulých ročnících bylo již vybráno
 - 2013
 884 Kč
 - 2012
 465 Kč
 - 2011
 1 700 Kč
- 2009   3 047 Kč

Více informací na  www.aids-pomoc.cz
 

 

 

 

2012 - poděkování ZŠ Meziboří

   
Na vlastních nohou - STONOŽKA


Žáci naší školy se zapojili do hnutí
 "Na vlastních nohou" STONOŽKA,
které je uznáváno jako dobrovolná humanitární a mírová organizace,v níž pomáhají děti jiným dětem.
Bylo založeno v r.1990 Češkou, žijící v Norsku paní Bělou Jensen.
Začali jsme tím, jak celé hnutí vzniklo-malováním vánočních přání, která se prodávají i ve světě.
O Vánocíchjsme prodávali vlastní výrobky
Ve šk.roce 2009-10 se  
a  podařilo se nám získat pro Stonožku 
 5 080 Kč .

V roce 2011 jsme získali o Vánocích za prodané dárečky vlastní výroby a z výtěžku za prodaná školní vánoční CD
 
 1 000 Kč  


Více se dozvíte na www.stonozka.org
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Tříkrálová sbírka

Naši žáci se pravidelně zapojují do každoroční
Tříkrálové sbírky organizovanou Charitou České republiky.

V roce 2018 se na Mostecku vybralo v této sbírce
241 647,- Kč přičemž žáci ZŠ a MŠ Meziboří Petra Nesládková, Veronika Galusová, Martin Lenhart, Michal Gula, David Zelmanovič, Filip Hromádko a Ellen Paloučková přispěli vybranou částkou 21 825,- Kč.

www.charita.cz

Do této sbírky se zapojili naši žáci v těchto letech:

2005   2006    2007   2008   2009   2010   2011  2012

2014  2015  2016  2017 2018 2019


 


   
 Šance pro děti ulice -  www.sance.info
 

V roce 2011 se naši žáci opět zapojili do této charitativní sbírky
 Výtěžek sbírky činil  
3 531 Kč   - všem kteří se sbírky účastnili děkujeme !

Dne 12.11. 2010 se naši žáci opět zapojili do dalšího ročníku charitativní sbírky Šance.
Více se o projektu a organizaci Šance dozvíte na

Žáci VII.ročníku tentokrát na Meziboří i v Litvínově nabízeli k prodeji propisky za 20,-Kč a tímto způsobem
 vybrali na pomoc dětem ulice  minimálně  4 700 Kč
(přesná částka bude vzhledem k systému sbírky známá až v lednu 2011).

Poděkování patří
zúčastněným žákům:   Kristýně Jedličkové, Věře Nestlerové, Dominiku Kováříkovi, Nikole Červinkové, Andree Tomáškové, Tereze Studničkové, Lucii Kuchárkové, Kateřině Šístkové, Janu Vinšovi, Anetě Svobodové a Janu Bugnovi (všichni VII.A) a třídní učitelce VII.A, p.uč.Mgr. Martině Procházkové."

 

Dne 19.3.2009 se naše škola zapojila do charitativního projektu
Šance pro děti ulice“.
Žáci 9. ročníku naší školy vyrazili do ulic města Meziboří a Litvínova nabízet lidem pohlednice v hodnotě 20Kč. Při prodeji podávali občanů také informace, které se projektu týkaly.

Děvčata a chlapci si vedli dobře a vybrali na charitu  5 784 Kč.

Všem zúčastněným děkujeme!!

Zúčastnění žáci:  Dao, Krabáč, Macho, Nestler, Šamko, Kraus,
 Stránský, Černík, Svobodová V., Velikaničová, Svobodová I.,
Kopáčová, Šulcová, Balážová, Filipowiczová, Koubová.

Článek z Radnice č.9 / 2009

 

V roce 2008 si děvčata a chlapci vedli velice dobře, prodali všech
400 propisovacích tužek a
vybrali na charitu  8 021,50 Kč.

Zúčastnění žáci:     Dao, Rauš, Krabač, Macho, Nestler, Viktora, Velikaničová, Svobodová I., Samcová, Mühlfeldová, Guznarová, Kuchařová, Kopáčová, Šulcová, Michálková, Balážová, Filipowiczová, Koubová, Koktová.
 

 

 

 

 


   
 Sluníčkový den 


 

Prosinec 2012, a hlavně doba Vánoc, je čas, kdy mají lidé k sobě blíž. Je to doba nejen vánočních příprav, ale i čas, kdy myslíme více na jiné lidi. Proto se i žáci ZŠ Meziboří zúčastnili různých charitativních sbírek. Konkrétně žáci 5. A se zapojili do sbírky Sluníčkový den. Prodávali různé přívesky na klíče, pravítka a další drobnosti, a vybrali tak   2 000 Kč  ,  které byly zaslány organizaci a budou následně použity na nákup pomůcek pro invalidní děti. Poděkování proto patří nejen jim, ale i vám všem, kteří jste přispěli na dobrou věc. Díky vám je možná již dnes pro některé dítě život snazší díky novým pomůckám. Děkujeme.

Žáci 5. A a p. uč. Pavla Vopatová

2.dubna 2009 byla mezibořská škola aktérem dalšího charitativního projektu tzv. Sluníčkového dne pro opuštěné děti a pěstounské rodiny, které tyto děti přijímají z dětských domovů a ústavů sociální péče.

Prodejem odznáčků a magnetek bylo žáky 8.A
 vybráno dohromady
 1800 Kč.


  Myslíme, že pomoci není nikdy dost a tak touto cestou děkujeme všem, kteří sbírku organizovali a všem, kteří neváhali jiným lidem finančně vypomoci.

Sbírku pořádá nadační fond Rozum a cit, přičemž do její organizace v 58 městech České republiky se zapojí také studenti středních škol.

www.rozumacit.cz
 
 

 

 


   
 Charitativní sbírka Občanského sdružení Píšťalka


V březnu 2009 také proběhla charitativní sbírka pro
Občanské sdružení Píšťalka.

Celkem žákyně 8.B 
vybraly na charitu  1 075 Kč .

Výtěžek je věnován pro děti a mladé lidi se získaným handicapem na nákup invalidních vozíků a pomůcek.

Všem zúčastněným děkujeme!!

Více se o projektu a organizaci Šance dozvíte na www.ospistalka.cz
 

 

   
 Sbírka pro Vokurku - 2007

V měsíci červnu 2007 proběhla na naší škole sbírka pro Vokurku.
Jednalo se o sbírku na nový vozík pro mladého sportovce
Jirku Vokurku (25)  z Přibyslavi, který se snaží vyrovnat se se svým hadicapem sportem. Od děctví je postižen mozkovou obrnou, která se projevuje minimální možností ovládání nohou a lehce sníženou hybností rukou. Je členem TJ Léčebna Košumberk, kde provozuje spoustu sportů. Starý vozík mu už dosluzuje, jestli ne dosoužil, 
a nový stojí 87 971 Kč. Vozík je pro něj jedinou možností, jak se pohybovat.
Naši žáci se rozhodli, že Jirku podpoří a zorganizovali sbírku. V rámci občanské výchovy vyrobili spoustu dárků
(šátky, náramky, obrázky a dečky), které posléze prodávali na výstavě u příležitosti 40-tého výročí školy. Celkově se podařilo vybrat  2495 Kč,
které posléze byly zaslány TJ Léčebna Košumberk 538 554  Luže , IČO 15054331 na bankovní účet 1142893334/0800, kde poslouží jenom na Jirkův vozík.
Doufáme, že se připojí i ostatní a Jirka se brzy dočká svého snu a plnohodnotného života ....


Další foto
   
Fond SIDUS- dětská oddělení v nemocnicích
Ve čtvrtek 8.listopadu 2018 se ZŠ a MŠ Meziboří již po několikáté zapojila do charitativní sbírky fondu SIDUS, který si vytkl za cíl podporovat dlouhodobě nemocné děti. Jedná se o cílenou pomoc, což dokládá fakt, že fond již několikrát uhradil mezibořskému žákovi s vrozeným onemocněním nákladnou kompenzační pomůcku. Rodiče i žáci byli předem o konání sbírky prostřednictvím el. žákovské knížky informování a díky široké podpoře se podařilo během jednoho dopoledne všechny upomínkové předměty prodat. Vybraná částka 3200,-Kč byla odeslána na účet Fondu SIDUS, z.ú., Primátorská 40, Praha 8. Poděkování patří jednak všem rodičům, žákům i zaměstnancům školy, kteří sbírku podprořili, jednak žákům VIII.A Kateřině Bočkajové, Denise Chládkové, Barboře Macákové, Janu Vokáčovi, Štěpánu Puchmeltrovi a Františku Herinkovi za samotnou sbírku a Tomášovi Fialovi a Jakubovi Novotnému za ochotu zajistit prodej v případě komplikací.

V jarní sbírce roku 2018se podařilo vybrat  1 717,-Kč

Certifikát s poděkováním

Na podzim 2017 se již po deváté zapojili žáci školy a školky do charitativní sbírky Fondu SIDUS z.ú.. V říjnu a listopadu nabízeli žáci VI.A a žáci mateřské školy dárkové předměty v hodnotě 35,-Kč. Celkem se podařilo vybrat 3325,-Kč a 2471.Kč, které byly odeslány na účet fondu.
Peníze budou použity na nákup pomůcek pro dlouhodobě nemocné – podrobný přehled podpořených dětí je k dispozici na www.fondsidus.cz
Poděkování za pomoc při sbírce patří O. Bílkovi, V. Bubákové, T.Dvořákové, E.Gerekovi, A. Hrůšové, N.Kovaříkové, T.Kratochvílové, D,Kuchárkovi, V.Nemazalovi, M.Semíkovi, M. Špánkovi a žákům MŠ.

Fond Sidus nám za tuto pomoc udělil Certifikát ZŠ a Certifikát MŠ

V roce 2016 se podařilo vybrat  2 900,- Kč
Fond Sidus nám za tuto pomoc udělil Certifikát a Certifikát 2
článek


V roce 2015 se podařilo vybrat  3 060,- Kč
Certifikát s poděkováním
Žáci VIII.B ( J.Beňo, T.Fériová, O.Koubek, J.Lucáková, T.Nosková a P.Tóthová)


V roce 2014 se podařilo vybrat  1 947,- Kč

V roce 2013 se podařilo vybrat  1 911,- Kč
Fond Sidus nám za tuto pomoc udělil Certifikát a Certifikát 2
Do charitativní sbírky se zapojila ZŠ i MŠ Meziboří.

V roce 2012 se do sbírky zapojila Mateřská školka
a podařilo se vybrat  1 599,- Kč

Fond Sidus nám za tuto pomoc udělil Certifikát a Certifikát 2

V roce 2011 se opět naši žáci podíleli na pomoci 
a ve sbírkové akci vybrali
  1 050,- Kč
Fond Sidus nám za tuto pomoc udělil Certifikát

V roce 2009 se opět naši žákyně 6.tříd podíleli na pomoci  a ve sbírkové akci vybrali   1 860,- Kč

Více v článku z novin

Ve spolupráci s fondem SIDUS uspořádal školní klub při ZŠ Meziboří v roce 2007 prodej drobných předmětů s cílem získání peněz pro dětská oddělení nemocnice v Praze Motole a v Ostravě. Žákyně a žáci školy prodávali samolepky,  náramky a přívěšky na klíče  v ceně 30,-, 50,- a 60,- Kč. Celkem se podařilo vybrat  3 450,-Kč , které byly odeslány formou složenky na adresu fondu Sidus.
Fond Sidus nám za tuto pomoc udělil Certifikát

Podrobnější  odkazy lze nalézt na adrese www.fondsidus.cz ,
příp. na stránkách Magistrátu hl.města Prahy
a Ministerstva vnitra ČR
 

 

 

 

 

 


Zde si můžete prohlédnout,
 kam putují vybrané peníze na konkrétní pomoc
http://www.fondsidus.cz/tom/6-VYSLEDKY

   
CPK  CHRPA
 

Naše škola se již třetím rokem angažuje také v pomoci organizaci
CKP CHRPA - Centrum přípravy koní pro hiporehabilitaci

Žáci a učitelé pomáhají zprostředkovat prodej pohlednic či samolepek s motivem koní a výtěžek z této sbírky putuje do centra CHRPA, kde jsou za tyto finanční prostředky vycvičeni koně, kteří jsou později předáni léčebným ústavům pro tzv. hiporehabilitaci pacientů.

V roce 2015 se podařilo na tuto sbírku  vybrat 1 171 Kč

V roce 2014 se podařilo na tuto sbírku  vybrat 2 000 Kč
Poděkování žáků

V roce 2012-13 se podařilo na tuto sbírku  vybrat 1 000 Kč

 V roce 2010-2011 žáci V.A vybrali při veřejné sbírce "Tetování"
 Výtěžek činil 975 Kč !

 V roce 2006-2007 žáci prodali všechny samolepky i včetně těch, které škola dostala jako pozornost.  Výtěžek činil 1040 Kč !

Všem, kteří přispěli mockrát děkujeme !

Poděkování od chrpy !

Více se o této organizaci dovíte na www.cpkchrpa.cz
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dětský kojenecký ústav 2006

Tuto sbírku zorganizoval v předvánočním čase školní klub pod vedením paní vychovatelky Šrůmové. Vybrané částka 3060 Kč byla určena k nákupu vánočních dárků pro klienty Dětského kojeneckého ústavu v Mostě. Dárky předaly samy děti, které sbírkumezi spolužáky i občany města provedly.

Fotky z této akce - předávání dárečků najdete ZDE

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Povodně 2006
 

Naše škola se angažovala i při letošních povodních a
pomáhala obcím zatopeným vodou. Na pomoci se podílelela velká většina žáků naší školy.
Jak vše probíhalo se dozvíte z letáčku k této humanitární sbírce  ZDE a také z fotografií  ZDE.

 Nejdůležitější je, že celá sbírka vynesla 5 380 Kč.

Všem, kteří přispěli, mockrát děkujeme !
Peníze byly odeslány na konto nadace Člověk v tísni.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pomoc vietnamskému chlapci - 2006
Do 15. února 2006 pořádala Základní škola Meziboří  pod záštitou Nadace Naše dítě charitativní sbírku určenou k finanční pomoci rodičům předčasně narozeného vietnamského chlapce Do Anh Taie, jehož příběh je díky zájmu médií všeobecně známý. Chlapec je stejně jako jeho rodiče Vietnamec. Narodil se nemocný, od narození trpí cukrovkou a vážnou poruchou jater, takže s ním pojišťovna podle zákona nemohla uzavřít smlouvu.

Doovi rodiče přijeli do Česka před devíti lety. Žijí s dalšími dvěma syny ve Varnsdorfu, kde hlava rodiny podniká a řádně platí daně. Jejich děti chodí na osmileté gymnázium.

Vzhledem k obtížím po porodu se rodina dostala do dluhů. V současné době již pojištění je uzavřeno, je ale stále nutné uhradit dluh vzniklý v prvních týdnech života malého chlapce. Proto byla vypsána charitativní sbírka, ke které se připojila mezibořská škola.
 íky ochotě rodičů, žáků i občanů města se podařilo shromáždit rovné 4000,- Kč , jež byly odeslány na konto Nadace Naše dítě 111000222 / 0300.
Poděkování patří nejen všem, kteří přispěli, ale i žákyním 8.B (G.Preissová, D.Nachtigalové, V.Rozsypalové a G.Jeníkové ) , které se sbírkou pomáhaly.

 

 

 

 

 
Povodně 2002
 

Naše škola se ve spolupráci s litvínovskou jazykovou školou
zapojila do pomoci, která byla určena obcím postižených povodněmi
 v roce 2002. V prostorách školy byla umístěna výstava fotografií nazvaná "Kuš vodo" mapujících ničivou sílu povodní.
Peníze, které byly vybrány za vstupné, putovaly do vodou postižené terezínské základní školy.

Více se můžete dočíst z novinových článku ZDE a ZDE

Z obou škol putovalo do Terezína 11 600 Kč.

 
 
                           Větrníkový den 2014 A 2015