Výukový program vytvořený pro naše žáky v rámci projektu SIPVZ v 2006
 


Informační a propagační materiály
Datum   Soubor
21.11.2016

 Ročenka školy na šk.rok 2016/2017 - souhrn všech informací o naší škole

 PDF (532 kB)

21.11.2016

 Kalendář školy na šk.rok 2016/2017

 JPG (4,5 MB)

1.9.2015  Rozvrhy I. a II. stupně na šk. rok 2015 /2016

 XLS (76 kB)

31.10.2016  Školní vzdělávací program ZŠ Meziboří - ROVNÁ ŠKOLA(text. část)
 Přílohy k ŠVP Rovná škola

 RAR (1 MB)

2.9.2014  Sportovní rekordy školy  - nejlepší sportovní výsledky posledních let

 XLS (48 kB)

7.10.2015  Výroční zpráva školy za rok 2015/2016 PDF (4 MB)
21.5.2012  Inspekční zpráva ČŠI z období 23.-26.4.2012 PDF (6,2 MB)
Důležité informace pro rodiče
Datum Název Soubor
22.5.2017

 ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE MEZIBOŘÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

 
9.3.2017

 Výsledky pilotního ověřování

 XLS (50kB)
19.9.2016

 Informace o přijímacím řízení na SŠ 2016-2017

 
6.12.2016

 Výsledky pilotního ověřování

 XLS (50kB)
6.12.2016

 Jednotná příjimací zkouška- informace

 PDF (736 kB)
6.12.2016

 Zprává o výsledcích žáků základních škol

 PDF (258 kB)
1.11.2012

 Způsob platby ZŠ a MŠ - symboly k platebním příkazům

11.6.2015

 Seznam pomůcek budoucích prvňáčků

 DOC (32 kB)

23.10.2008

 Žloutenka typu A - prevence

 DOC (23 kB)

13.2.2007

 Veš dětská - sdělení krajského hygienika - prevence a postup odvšivení

 DOC (26 kB)

3.4.2014

 Informace o klíštěti - v rámci světového dne zdraví

 

15.5.2011

 Jak omlouvat absenci žáků ve škole

 DOC (28 kB)

15.1.2011

 Únosy nebo ohrožení dětí násilníkem - prevence

 DOC (25 kB)

7.3.2011

 Patron bezpečného internetu - ochraňte vaše děti před útoky z webu

 PDF (5 MB)

Žádosti a další formuláře pro rodiče
Datum Název Soubor
19.9.2016

 Oznámení o plnění školní docházky v zahraničí

 
2.9.2015

 Žádost o zřízení účtu k přístupu do elektronické ŽK

 DOC (25 kB)

1.6.2016

 Žádost o odklad povinné školní docházky do 1.třídy

 PDF (147 kB)

7.10.2013

 Žádost o dodatečný odklad do 1.třídy

 

20.3.2017  Žádost o zařazení žáka do 1.třídy  
7.10.2013  Žádost o zařazení žáka do ZŠ

 

7.10.2013  Žádost o přijetí do MŠ  
7.10.2013  Žádost o opakování ročníku ze zdravotních důvodů

 

7.10.2013  Žádost o 10. rok školní docházky  
19.9.2012  Žádost rodičů o uvolnění z předmětu tělesná výchova bez náhrady

  DOC (27 kB)

19.9.2012  Žádost rodičů o uvolnění z předmětu tělesná výchova s náhradou  DOC (26 kB)
7.9.2014  Žádost o uvolnění žáka z vyučování na delší dobu
 - pobytový zájezd, rodinné  důvody atd.

 DOC (29 kB)

7.9.2014  Žádost o pravidelné uvolňování žáka z vyučování
  - pravidelné tréninky, návštěva ZUŠ atd..
 
23.9.2016   Žádost o povolení individuálního vzdělávání (IVP)

 

10.11.2016  IVP- Inkluze

PDF (207 kB)

10.11.2016  Plán pedagogické podpory

DOTX (34 kB)

17.3.2015  Bezinfekčnost

  DOC (43 kB)

   Zdravotní způsobilost  
25.2.2014  Čestné prohlášení - seřízení lyží DOC (40 kB)
Provozní a organizační dokumenty
Datum Školní řády Soubor
14.3.2017  Provozní rozpočet školy 2017  PDF (358 kB)
3.10.2015  Školní řád  - povinnosti a práva žáků, rodičů a pedagogů (bez příloh)

 DOC (304 kB)

1.4.2013  Vnitřní platový předpis  - ohodnocení práce zaměstnanců ZŠ  

 DOC (595 kB)

10.3.2017  Zásady FKSP pro rok 2017

 PDF (1278 kB)

15.10.2014  Řád školního klubu  

 DOC (56 kB)

14.9.2016  Řád školní družiny

 DOC (41 kB)

31.3.2016  Řád školní jídelny

 PDF (89 kB)

   Provozní řád školy

 DOC (107 kB)

   Pracovní řád školy

 DOC (102 kB)

8.2.2016  Organizační řád školy  DOC (108 kB)
   Organizační  řád soutěží  DOC (42 kB)
   Organizační řád - školní výlety

 DOC (378 kB)

   Chování o přestávkách

 DOC (30 kB)

   Řád trampolíny a mini lanové dráhy

  DOC (40 kB)

11.1.2014  Pronájem tělocvičny a hřiště

 DOC (340 kB)

Datum Plány práce Soubor
1.9.2016  ICT plán školy

 PDF (333 kB)

   Krizový plán školy

 DOC (239 kB)

15.9.2013  Environmentální plán školy 2016/2017

 PDF (232 kB) 

17.2.2017  Výchova ke zdraví - plán školy

 XLS (95 kB)

20.9.2015  Plán práce výchovného poradce pro rok 2016/17

 DOC (320 kB)

7.10.2016  Hodnocení výchovně-poradenské činnosti za rok 2015/2016

 PDF (266 kB)

1.9.2016 Minimální preventivní program pro rok 2016/17

 PDF (710 kB)

1.8.2016  Hodnocení preventivní činnosti za rok 2015/2016

 DOC (500 kB)

1.9.2011  Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

 DOC (105 kB)

Formuláře a dokumenty pro učitele
Datum Název Soubor
1.5.2012  Individuální vzdělávací plán - IVP

 DOC (320 kB)

   Hodnocení  IVP

 DOC (300 kB)

1.4.2013  Dotazník k vyšetření do PPP či šk.psycholožce

 DOC (37 kB)

   Dotazník k Profi testům

 DOC (322 kB)

   Záznam z jednání s rodičem

 DOC (300 kB) 

   Rastr k projektům v rámci ZŠ Meziboří

 XLS (24 kB)

   Žádost o povolení mimoškolní akci

 DOC (218 kB)

   Přihláška na školní akci - vzor

 DOC (27 kB)

   Objednávka autobusu na školní akce

 DOC (32 kB)

1.4.2016  Podmínky FKSP na rok 2016

 PDF (250 kB) 

   Vzdělávací program pro ZvŠ

 DOC (26 kB)


Datum Název učebního materiálu Soubor
1.3.2016  Genetická metoda - pracovní listy pro 1.roč. (p.uč.Pacinová)  PPSX ( 2 MB)
1.10.2015  Učíme se s tabletem - materiály z projektu Dotkněte se inovací  PPSX ( 5 MB)
10.5.2013  Didaktická pomůcka pro učitele 1.stupně - Vyjmenovaná slova
 (J.Pacinová) - soubor powerpointových prezentací
ZIP (12,8 MB)
1.2.2013  Katalog didaktických her z matematiky pro 1.stupeň (J.Pacinová)

 PPTX (1,4 MB)

 22.5.2012  Testy na www.proskoly.cz - platnost do konce šk.roku 2012/2013

 

2.11.2015  Výtvarné nápady Jany Pacinové pro hodiny Vv a Pč

 

  6.4.2011  Seznam výukových programů na počítač, které máme ve škole

  XLS (57 kB)

18.4.2011  ČJ - Didaktické hry do hodin ČJ pro1.stupeň (J.Pacinová)

 DOC (84 kB)


 
Dokumenty staršího data nebo již neplatné.