Výukový program vytvořený pro naše žáky v rámci projektu SIPVZ v 2006
 


Informační a propagační materiály
Datum   Soubor
21.11.2016

 Ročenka školy na šk.rok 2016/2017 - souhrn všech informací o naší škole

 PDF (532 kB)

26.9.2018

 Kalendář školy na šk.rok 2018/2019

PDF

27.9.2017

 Kalendář školy na šk.rok 2017/2018

PDF

1.9.2015  Rozvrhy I. a II. stupně na šk. rok 2018/2019

 XLS (76 kB)

31.10.2016  Školní vzdělávací program ZŠ Meziboří - ROVNÁ ŠKOLA(text. část)
 Přílohy k ŠVP Rovná škola

 RAR (1 MB)

31.10.2016  Školní vzdělávací program školní družiny a školního klubu ZŠ Meziboří(text. část)

 RAR (1 MB)

2.9.2014  Sportovní rekordy školy  - nejlepší sportovní výsledky posledních let

 XLS (48 kB)

1.10.2019  Výroční zpráva školy za rok 2018/2019 PDF
13.11.2018  Střednědobý výhled pro období let 2020-2021 PDF
13.11.2018  Rozpočet na rok 2019 PDF
9.2.2018  Inspekční zpráva ČŠI z období 9.- 12.1.2018 PDF
21.5.2012  Inspekční zpráva ČŠI z období 23.-26.4.2012 PDF (6,2 MB)
4.11.2019  Návrh střednědobého výhledu pro období let 2021-2022 PDF
4.11.2018  Návrh rozpočtu na rok 2020 PDF
Důležité informace pro rodiče
Datum Název Soubor
9.3.2017

 Výsledky pilotního ověřování

 XLS (50kB)
7.10.2019

 Informace o přijímacím řízení na SŠ 2019-2020

PDF

6.12.2016

 Výsledky pilotního ověřování

 XLS (50kB)
6.12.2016

 Zprává o výsledcích žáků základních škol

 PDF (258 kB)
21.6.2018

 Způsob platby ZŠ a MŠ - symboly k platebním příkazům

XLS

11.6.2015

 Seznam pomůcek budoucích prvňáčků

PDF

23.10.2008

 Žloutenka typu A - prevence

 DOC (23 kB)

13.2.2007

 Veš dětská - sdělení krajského hygienika - prevence a postup odvšivení

 DOC (26 kB)

3.4.2014

 Informace o klíštěti - v rámci světového dne zdraví

 

15.5.2011

 Jak omlouvat absenci žáků ve škole

 DOC (28 kB)

18.11.2019

 Únosy nebo ohrožení dětí násilníkem - prevence

PDF

7.3.2011

 Patron bezpečného internetu - ochraňte vaše děti před útoky z webu

 PDF (5 MB)

16.9.2019

 Zápisní lístek do školní družiny- přihláška

PDF

16.9.2019

 Zápisní lístek do školního klubu- přihláška

PDF

Žádosti a další formuláře pro rodiče
Datum Název Soubor
19.9.2016

 Oznámení o plnění školní docházky v zahraničí

 
2.9.2015

 Žádost o zřízení účtu k přístupu do elektronické ŽK

PDF

28.3.2019

 Žádost o odklad povinné školní docházky do 1.třídy

PDF

7.10.2013

 Žádost o dodatečný odklad do 1.třídy

 

28.3.2019  Žádost o zařazení žáka do 1.třídy  
7.10.2013  Žádost o zařazení žáka do ZŠ

 

7.10.2013  Žádost o přijetí do MŠ  
7.10.2013  Žádost o opakování ročníku ze zdravotních důvodů

 

7.10.2013  Žádost o 10. rok školní docházky  
19.9.2012  Žádost rodičů o uvolnění z předmětu tělesná výchova bez náhrady

  DOC (27 kB)

19.9.2012  Žádost rodičů o uvolnění z předmětu tělesná výchova s náhradou  DOC (26 kB)
7.9.2014  Žádost o uvolnění žáka z vyučování na delší dobu
 - pobytový zájezd, rodinné  důvody atd.

 DOC (29 kB)

7.9.2014  Žádost o pravidelné uvolňování žáka z vyučování
  - pravidelné tréninky, návštěva ZUŠ atd..
 
23.9.2016   Žádost o povolení individuálního vzdělávání (IVP)

 

16.5.2018  Bezinfekčnost

PDF

20.9.2018  Zdravotní způsobilost

PDF

25.2.2014  Čestné prohlášení - seřízení lyží DOC (40 kB)
Provozní a organizační dokumenty
Datum Školní řády Soubor
14.3.2017  Provozní rozpočet školy 2017  PDF (358 kB)
13.11.2019 Školní řád - povinnosti a práva žáků, rodičů a pedagogů (bez příloh)

PDF

1.9.2017  Vnitřní platový předpis  - ohodnocení práce zaměstnanců ZŠ  

PDF

2.4.2019  Zásady FKSP pro rok 2019

PDF

1.9.2017  Vnitřní řád školního klubu  

PDF

1.9.2017  Vnitřní řád školní družiny

 PDF

1.9.2018  Vnitřní řád školní jídelny

PDF

   Provozní řád školy

PDF

   Pracovní řád školy

 DOC (102 kB)

8.2.2016  Organizační řád školy  DOC (108 kB)
   Organizační  řád soutěží  DOC (42 kB)
   Organizační řád - školní výlety

 DOC (378 kB)

   Chování o přestávkách

 DOC (30 kB)

   Řád trampolíny a mini lanové dráhy

  DOC (40 kB)

11.1.2014  Pronájem tělocvičny a hřiště

 DOC (340 kB)

   Volební řád pro volby do školské rady

PDF

Datum Plány práce Soubor
1.11.2018  ICT plán školy pro rok 2018/2019

PDF

1.1.2018  Bezpečnostní a krizový plán školy

PDF

27.11.2018  Environmentální plán školy 2018/2019

PDF

4.12.2017  Výchova ke zdraví - plán školy

XLS

13.9.2018  Plán práce výchovného poradce pro rok 2018/19

PDF

16.10.2018  Hodnocení výchovně-poradenské činnosti za rok 2017/2018

PDF

16.9.2019 Minimální preventivní program pro rok 2019/20

PDF

15.10.2019  Hodnocení preventivní činnosti za rok 2018/2019

PDF

7.11.2017 Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 2017/18

PDF

Formuláře a dokumenty pro učitele
Datum Název Soubor
14.11.2017  IVP- Individuální vzdělávací plán

PDF

19.9.2018  IVP- Individuální vzdělávací plán (formát docx)

Doc

10.11.2016  Plán pedagogické podpory

DOTX (34 kB)

   Hodnocení  IVP

 DOC (300 kB)

30.10.2017  Dotazník k vyšetření do PPP či šk.psycholožce

DOC

   Dotazník k Profi testům

 DOC (322 kB)

   Záznam z jednání s rodičem

 DOC (300 kB) 

   Rastr k projektům v rámci ZŠ Meziboří

 XLS (24 kB)

   Žádost o povolení mimoškolní akci

 DOC (218 kB)

   Přihláška na školní akci - vzor

 DOC (27 kB)

   Objednávka autobusu na školní akce

 DOC (32 kB)

1.4.2016  Podmínky FKSP na rok 2016

 PDF (250 kB) 

   Vzdělávací program pro ZvŠ

 DOC (26 kB)


Datum Název učebního materiálu Soubor
1.3.2016  Genetická metoda - pracovní listy pro 1.roč. (p.uč.Pacinová)  PPSX ( 2 MB)
1.10.2015  Učíme se s tabletem - materiály z projektu Dotkněte se inovací  PPSX ( 5 MB)
10.5.2013  Didaktická pomůcka pro učitele 1.stupně - Vyjmenovaná slova
 (J.Pacinová) - soubor powerpointových prezentací
ZIP (12,8 MB)
1.2.2013  Katalog didaktických her z matematiky pro 1.stupeň (J.Pacinová)

 PPTX (1,4 MB)

 22.5.2012  Testy na www.proskoly.cz - platnost do konce šk.roku 2012/2013

 

2.11.2015  Výtvarné nápady Jany Pacinové pro hodiny Vv a Pč

 

  6.4.2011  Seznam výukových programů na počítač, které máme ve škole

  XLS (57 kB)

18.4.2011  ČJ - Didaktické hry do hodin ČJ pro1.stupeň (J.Pacinová)

 DOC (84 kB)


 
Dokumenty staršího data nebo již neplatné.