Školní klub a družina - ( Facebookový profil )

 
 Školní družina je otevřena pro žáky
I.- III. tříd.
ráno od 6:00 do 8:00 a odpoledne od 12:00 do 16:30 hodin.

Poplatek na dítě činní  500 Kč za pololetí
Dítě je možné přihlásit každé pracovní dopoledne na telefonním čísle  702 052 921

Školní klub bude podle zájmuo tevřen během září pro žáky IV.- IX. tříd!  


Způsob platby

 
platba proveďte bankovním převodem na číslo účtu    12535491 / 0100
SS : 555
VS : RČ dítěte
Do poznámek prosím uveďte jméno dítěte a třídu.
Poplatek by měl být uhrazen do konce září
(1.pololetí) a února (2.pololetí)