Velká většina našich žáků se zapojila do humanitární sbírky, jejíž výtěžek byl určen na pomoc obcím postižených letošními záplavami. Žáci 1.stupně nejprve se svými učitelkami vytvořili celou řadu hezkých výkresů na téma Velká voda. Z těchto výkresů pak 10 bylo vybráno a byly z nich vytvořeny pohledy, které žáci 2.stupně prodávali občanům města Meziboří.
 Touto cestou chceme poděkovat všem, kteří se na pomoci podíleli a přispěli.
Celkem se vybralo přes 5 000 Kč, které byly odeslány na konto společnosti Člověk v tísni.