Asi není co dodávat, že ? Snad jen by si páni učitelé Petrmichl a Kopecký mohli vyříkávat ty spory v kabinetě
přeci jen klidněji bez použití nasilí !