Další školní rok začal a naše škola mohla přivítat 42 nových prvňáčků.
Doufejme, že žáci, rodiče i učitelé budou po celou dobu spokojeni tak jako první školní den.
Žáky přivítal ředitel školy Jan Peška a pan starosta města Miroslav Huml.