Projekt Exkurze do jara 

V měsících duben až květen probíhal v pátém ročníku projekt s názvem Exkurze do jara.

Obsahem tohoto projektu bylo bližší seznámení žáků s rostlinami, které kvetou především na jaře.
 Exkurze byla rozdělena do čtyř bloků, během kterých děti sbíraly kvetoucí rostliny, především polní kvítí a učily se je rozeznávat dle atlasů rostlin. Jeden z bloků byl zaměřen na Den Země a zdroje vody.
Děti navštívily místní vodní elektrárnu a vyslechly základní informace o vodním díle a pak se také samy dotazovaly na to, co je, především jako místní obyvatele, zajímalo. Ekologická výchova prolínala tak celým projektem.
Žáci sebrali po okolí Meziboří nemálo povalujících odpadků. V každém bloku kromě teoretické části přírodovědy
proběhly i vědomostní soutěže s probraným daným tématem. Žáci po celou dobu pracovali ve skupinkách, které si sami určili. Za veškeré úkoly sbírali body a na konci školního roku bude nejlepší pracovní skupina odměněna. Během celého projektu natrhané rostliny děti doma vylisovaly a každý sám si vytvořil hodnotný herbář o deseti rostlinách s popisky a nákresy. Touto cestou je musím, za jejich (pro ně) nadživotní výkon, pochválit, neboť herbáře
mohou tak být do budoucna i školní pomůckou pro mladší žáky a upomínkou na jejich nemalé pracovní snažení.

Všechny fotky naleznete na : http://hokliny.rajce.idnes.cz/exkurze_do_jara/