V měsíci květnu proběhl na naší škole projekt Sjednocení pravidel ve vybíjené 4. a 5.ročníků formou turnaje. Každou středu se žáci těchto tříd utkali ve vybíjené. Záměrem bylo sjednocení pravidel hry. Na turnaji základních škol v Hamru, který proběhl  počátkem dubna, se ukázalo,
jaká pravidla se na turnajích užívají. Již při druhém zápase si děti pravidla téměř bez obtíží zapamatovaly.

Na konci každého utkání, si družstva podala ruce, popřála vítězům a společně se vyfotografovala. Ne vždy byla prohra týmu přijata  kladně. Třída 4.B měla problém, v utkání s 5.třídou,
 se s prohrou vyrovnat. Protože hra 4. a 5. ročníků se liší především vyspělostí a věkem, všichni bereme vítězství 5.A s menší rezervou. Finále míčového turnaje proběhlo utkáním mezi 5.A a výběrem žáků ze 4.tříd. Páťáci vyhráli překvapivě jen o jeden bod. V posledním zápase se ukázalo, že pravidla již nečiní problém dětem a ani paním učitelkám. Utkání proběhlo v přátelském duchu, poražení přijali  prohru zcela bez potíží. Prohrávat je těžké, každý chce vyhrávat, ale ne vždy je to možné. Všem hráčům děkujeme a čest vítězům i poraženým!

                                                   Vaše paní učitelky J. Pacinová, Z. Blažková, L. Kaftanová