Do you speak english ?  Pokud víte, co je napsáno v předchozí větě, jistě budete vědět i co znamená spelling.
A právě v této jazykové disciplíně si dali soutěž žáci 2.stupně. Celou soutěž připravili pani učitelka Matějíčková a Englická. Během soutěže jim značně vypomohla paní učitelka Brandtová, jelikož je velice šikovná v informačních technologiích a tak uvedla do provozu interaktivní tabuli s dataprojektorem Na počítači pak psala jednotlivá anglická slovíčka. Podle obrázku si lze domyslet, kdo byl asi v této soutěži úspěšný !