Jak je jistě patrné z fotografií, 9.A a 9.B si svůj výlet řádně užili ! Plno her, soutěží a zábavy pro všechny nachystala
 paní třídní učitelka Martina Procházková, které patří velký dík. Bez ní by to prostě nebylo ono. Samozřejmě, že děkujeme i paní vychovatelce Šrůmové, která se vším ochotně pomáhala.

Když se zrovna nic nehrálo, opékali jsme buřtíky a zpívali u ohně a nebo jsme dováděli na pokojích či v okolí ubytovny. Bylo to skvělý a škoda, že vše bylo jen na tak krátkou dobu.