Žáci 5.A hájili barvy naší školy na turnaji ve vybíjené na ZŠ Hamr.
Fotky nafotila paní učitelka Kaftanová na svůj mobil - omluvte tedy jejich kvalitu.