Velké přípravy před vystoupením, pár posledních rad a pak už pan starosta Huml a pan ředitel Peška mohli zahájit tento slavnostní podvečer. Celým večerem provázel pan učitel Kopecký.

 

Na pódiu se vystřídalo velké množství účinkujících a také oceněných žáků.
Každý si přišel na své včetně všech diváků v sále.