Přípravy na vánoční svátky vrcholí - nejprve napéct ozdoby
a potom zazpívat pár koled svým rodičům !

Otužilost a zdatnost je něco, co nám není cizí a tak chodíme pravidelně plavat !

 

Oborový den