Letos došlo k malé změně v okruhu, jinak vše zůstalo při starém.
¨Děkujeme panu učiteli Půžovi a paní učitelce Procházkové za pomoc při organizaci !
Čest vítězům, sláva poraženým !