Další akce, ve které naši žáci bývají často úspěšní a jak je vidět z 3.fotografie od konce, tento netradiční sport baví i pana starostu Humla a místostarostu Jedličku. Změřili své síly, ale kdo byl úspěšnější se nám nepodařilo zjistit.