Tradičně jako každý tábor i ten letošní se nesl v nějakém duchu, tentokrát to byla námořní plavba spolu se skupinou mezibořských pirátů. Kapitán Fous (Kopecký) nás vedl se svou lodí Tříska přes nebezpečné oceány za vytouženým pokladem, pro něj jsme byli ochotni udělat cokoliv.

Zásobování zbožím v přístavu před vyplutím nebylo tak jednoduché, neboť nám jiní piráti neustále loupili naše zásoby, naštěstí i my měli vcelku rychlé lodě, takže jsme jim unikali.
 Video 1Na širém moři (Aquadrom v Mostě ) jsme si užívali vody, lovu i potápění.
 Video 2    Video 3


 

V kajutách (Pizzerie v Mostě ) nás pak čekal výborný oběd !

Výstup na nejvyšší horu ostrova Hrdlořezů ( Dlouhá Louka) nás značně unavil, takže jsme si museli odpočinout.

Na ostrově (ekofarma na Dlouhé Louce) jsme uvízli déle než jsme čekali, ale vcelku rychle jsme se naučili, jak si ochočit zdejší živočichy a využít je ve svůj prospěch. Je pravda, že ne všichni se k tomu stavěli pozitivně ( zejména komodoři - ti raději udíleli poveli z kapitánských můstků - více  Video 4  )

Další den jsme zdolávali vysoké horské štíty a to po nohou, na laně i skoky ( Klíny)

 

Cestou zpět na loď se někteří piráti samou radostí metali kozelce , brzy je to však přešlo, to když jsme si rozbili kompas a začali bloudit. V džungli jsme pak byli napadeni obřím bodavým hmyzem a některé pirátky utrpěli bodné rány, naštěstí jsme si je mohli ochladit v horském potoce.

 

Večer jsme na počest všech přeživších uspořádali velký pirátský bál, kde teklo víno proudem  a u našeho baru se tvořily ohromné fronty. Všichni piráti pili jak o život, však vše bylo zadarmo.


 

 Video 5

Poslední den se udělovaly pirátské hodnosti, které mohli piráti získat za celotýdenní plnění dovedností  ( vázání uzlů, morseovka, bobřík odvahy, hlídání klíče od pokladu ...)  Nakonec všichni získali některou z hodností jako plavčík, strojník, kormidelník, palubní důstojník, kapitán až ...až na jednoho jediného piráta, který zůstal suchozemskou krysou !


Růžové mušle                     Pirani                      Rtuťáci              Černé lebky


Černé kotvy   a  Komodoři s admirálem pirátské Flotily