Těsně před osmou hodinou ranní se před školou začali houfovat naši noví prvňáčci a jejich rodiče,
 zatímco uvnitř školy se již na jejich příchod také připravovali deváťáci v roli průvodců.

 

V osm všechny prvňáčky i přihlížející přivítal pan ředitel a pak už hurá do školy a do lavic.

Když žáčci se svými naditými kornouty prošli špalírem deváťáků, usedli poprvé ve školní lavici.
Dnes je ještě doprovázeli jejich rodiče, babičky dědečkové, strýčkové i tety, ale od 2.září již budou
chodit bez nich.
Všechny pak přivítal pan ředitel Peška a také zástupci Města Meziboří spolu s panem starostou Humlem.
Popřáli všem hodně zdaru a úspěchů v nadcházejícím školním roce a my jim přejeme totéž !
Ať se všem ve škole líbí a naučí se všemu potřebnému do života.

Článek uveřejněný v čtrnáctideníku RADNICE