Něco více o našem těle se mohli dovědět žáci 9.ročníků, kteří navštívili Den zdraví
na SŠ zdravotní v Mostě s panem učitelem Kopeckým. Opět se nám program moc líbil,
neboť jsme si mohli ledacos vyzkoušet a ověřit přímo v praxi.