Děti z 5.B si připravily indianské čelenky, vymyslely si indiánské jméno a každý předvedl indianský tanec.
Konec indiánského dne byl ukončen namalováním své postavy. Děti si během odpoledne užily spousty legrace.