Mikulášovo parta byla opravdu kouzelná a současně i hrůzostrašná !


Všichni, kteří zlobí, se proto právem mohli obávat, zatímco ti hodní a šikovní dostávali dárky !
Zlobivci, polepšete se do příště !