A zase naši školáci potěšili svým vystoupením naše starší spoluobčany. Nakonec je neminulo ani malé občerstvení.