Žáci 5.B ze zúčastnili výstavy od Sylvy Prchlíkové v Litvínově. 
Výstava se dětem moc líbila, děti byly pochváleny za slušné chování
a také byly na konci odměněni sladkostí. Nad žáky dohlížela jejich pani učitelka Darina Podlenová