Přestože se jednalo pouze o školní kolo této soutěže, zájem o ni byl značný.
Sešlo se mnoho soutěžících a také mnoho diváků, někteří se ani nevešli do hudebního sálu, kde se soutěž konala. Porota měla nelehké rozhodování. Její verdikt však dopadl následovně.

0.
    kategorie
1. Veronika Plášková           1. B
2.  Vojtěch Raitr                   1. B
3.  Matěj Polanský                1. B

1. kategorie
1.  Martina Smolová             2. A
2.  Baruška Procházková      2. A
3.  Ivanka Gallová                2. A
    Jiří Landgraf                    3. B

2. kategorie
1.  Petra Polanská                 4. A
2.  Kristýna Šilhavá               5. A
3.  Filip Kopřiva                    5. A

Dva vítězové z 1. a 2. kategorie postupují do okresního kola v Mostě (9. 3. 2010)

BLAHOPŘEJEME!!!