Jako obvykle se všem vystoupení Perštejnů líbilo, neboť vtipnou a poutavou formou umí předat informace o našich dějinách. Všichni upjatě poslouchali a sledovali válečnické umění až do doby ...

... než z přihlížejících udělali pravou římskou legii s pověstným bojovým útvarem želvou !

Copak si pro nás připraví zase příště ?