Jedna z posledních hodin plaveckého kurzu čtvrtých ročníků.

Děti si zaskákaly z věže, zaplavaly s ploutvemi, zdokonalovaly plavecké styly a užily si volnou zábavu.