Všem zúčastněným soutěžícím, divákům i porotě děkujeme, vítězům gratulujeme !