Žáci si vyzkoušeli jaké to bylo kdysi - dozvěděli se něco o střelných zbraních a nástrojích z kostí - sami si vyzkoušeli střelbu z luku. Dále se rituálně pomalovali a vyzkoušeli si kmenový tanec a v neposlední řadě si zkusili zasoutěžit v kategorii tvorba věstonické Venuše.
Kromě zábavy si žáci jistě odnesli i cenné poznatky.