Všichni zájemci, kteří si chtěli prohlédnout prostředí naší školy, zejména pak budoucí prvňáčci a jejich rodiče, měli možnost tento den.
 Hudebna, počítačová učebna, tělocvičny i zvěřinec sena chvíli otevřely všem. Doufáme, že každý kdo přišel, nelitoval a viděl něco zajímavého.

Budeme se na vás opět těšit na zápise do 1.třídy.