Masopustní karneval 1.A a 1.B - rej masek, tanec, soutěže, radost a smích.
Díky paní učitelky !