Na škole se to strašidláky jen hemžilo a přesto se nikdo nebál.
Všichni si naopak dobře užívali !