Návštěva Muzea v Nové Vsi
- turistický kroužek - 24.3.2012