Zářijové odpoledne na hřišti, patřilo druhému ročníku netradiční družinové olympiády.

Letos si děti vyzkoušely opět několik zábavných disciplín. Běh do schodů, hod na koš, hod brčkem do dálky, skok snožmo pozadu a slalom v galoších. Po spočítání všech výsledků vzešli vítězové.

 V kategorii 1. tříd – 1. místo Anička Chaloupková, před Sabíkem Machem a Matoušem Frollichem.

Mezi staršími závodníky byl nejlepší Honzík Chládek, před Lukášem Kaprhálem a Martinem Dvořákem.