user_mobilelogo

Anotace projektu:

Projekt DOTKNĚTE SE INOVACÍ si klade za hlavní cíl zvýšení profesního i osobnostního růstu pedagogických pracovníků a přenesení těchto kompetencí do zefektivnění využití ICT ve výuce na základních a středních školách. Průřezovou aktivitou projektu je soustavné působení mentorů, kteří jsou členy realizačního týmu, přenášení zkušeností, nadšení a dobré praxe mezi ICT metodiky i pedagogy partnerských škol, kterých je na 50 v celé ČR

Cíl projektu:

  • Efektivní využití stávajících technologií na škole
  • Zavedení a implementace mobilních dotykových zařízení do školy
  • Vybavení pedagogů kompetencí tato zařízení používat dle své aprobace ve výuce
  • Zlepšení technického i odborného zázemí škol pro využívání ICT ve výuce
  • Sdílení vědomostí a prohlubování komunit pedagogů využívající ICT ve výuce

Garantem projektu je             Mgr. Jan Peška
Doba realizace projektu:      
 říjen 2014 – červenec 2015
Výše projektu:                        364 380 Kč na pořízení 15 tabletů, školení pedagogů 
                                                                 a další ICT techniku

16 bannerobedy2     logo eu logo_kraj.png     

MSMT.jpg sfzp.jpgenglishme-logo-transparent.pngsfzp2.jpgo2_chytra_skola.jpg   NPO.png          mezacek.jpg  NextGenerationEU.png