user_mobilelogo

Anotace projektu:  – projekt vycházející z tzv. výzvy 57 OP Vzdělání pro konkurenceschopnost.

Přesné znění výzvy č.57

Projekt bude probíhat ve dvou rovinách: tzv. blended learningu a vybavení školní dílen, vč. metodických kurzů pro vyučující..

Tzv. blended learnng  představuje interaktivní výukový systém, kdy si žáci pomocí učitele a za využití ICT prioritně osvojují ústní komunikační dovednosti. Kombinuje formu e-laerningu s dalšími metodami využívajícími ICT a práci on-line.

V rámci šablony Rozvoj technických dovedností žáků na II.stupni základní školy dojde ke kompletnímu vybavení školních dílen. Žáci se zároveň seznámí se základy technických nákresů a práce podle nich.

Doba realizace projektu:      
 červen 2015 – prosinec 2015
Výše projektu:                        275 429,-  Kč

16 bannerobedy2     logo eu logo_kraj.png     

MSMT.jpg sfzp.jpgenglishme-logo-transparent.pngsfzp2.jpgo2_chytra_skola.jpg   NPO.png          mezacek.jpg  NextGenerationEU.png