user_mobilelogo

Anotace projektu:
Základní škola a Mateřská škola se i letos zapojila do grantového programu Vršanské uhelné a.s. Chytré hlavy pro Sever 2016, ve kterém získala 215 000,- Kč na vybudování mobilní wifi učebny. Ta mimo jiné umožní využití tabletů a v nich obsažených výukových programů bez ohledu na místo – v učebnách, v areálu školy, ale i na školách v přírodě a třídních výletech.

Dotační program Vršanské uhelné a.s. považujeme za velmi přínosný a otevírající možnosti získat pro žáky školy nejmodernější vybavení; v minulých letech tak škola uspěla např. s projektem vybudování přírodovědné laboratoře a multifunkční jazykové učebny.

Poděkování patří všem zúčastněným – učitelům, kteří se na přípravě projektu podíleli v čele s p. učitelem Mgr. Pavlem Kopeckým, a vedení společnosti Vršanská uhlená a.s., která program vyhlásila

Garantem projektu je             Mgr. Jan Peška
Doba realizace projektu:      
 červen 2016 – prosinec 2016
Výše projektu:                        215 000 Kč na pořízení 20 tabletů pro žáky, školení pedagogů 
                                                                 a další ICT techniku

16 bannerobedy2     logo eu logo_kraj.png     

MSMT.jpg sfzp.jpgenglishme-logo-transparent.pngsfzp2.jpgo2_chytra_skola.jpg   NPO.png          mezacek.jpg  NextGenerationEU.png