user_mobilelogo

Anotace projektu:
Rozsahem i finanční náročností se jedná o jeden z největších projektů posledních let (srovnatelný např. s projektem EU peníze školám. Projekt šablony pro ZŠ a MŠ Meziboří, jak zní celý název, lze rozčlenit na tři hlavní kapitoly
 personální podpora chodu školy – chůva pro dvouleté děti v MŠ a školní asistent pro potřeby ZŠ (asistentka se věnuje žákům ze sociálně slabých a především nepodnětných rodin nejen v době dopoledního vyučování, ale i v rámci volnočasových aktivit a přípravy na vyučování – ve školní družině / školním klubu)

- doučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem

- DVPP pro ZŠ – školení s tématem inkluzivního vzdělávání a dále čtenářská a matematická gramotnost

- DVPP pro MŠ - specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ, čtenářská a matematická negramotnost. Kromě toho projekt zahrnuje také sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Do projektu se zapojilo celkem 28 učitelů v rámci školení, další pak jako vedoucí nepovinného předmětu – doučování.

Po skončení projektu (leden 2019) lze předpokládat pokračování v rámci spouštěných ŠABLON II. 

Garantem projektu je             Mgr. Jan Peška
Doba realizace projektu:      
 1.února 2017 do 31. ledna 2019
Výše projektu:                        1 449 196,-Kč

16 bannerobedy2     logo eu logo_kraj.png     

MSMT.jpg sfzp.jpgenglishme-logo-transparent.pngsfzp2.jpgo2_chytra_skola.jpg   NPO.png          mezacek.jpg  NextGenerationEU.png