user_mobilelogo

Anotace projektu:
Mateřská škola Meziboří se zapojila do projektu Sousední světy. Cílem projektu je zprostředkovat dětem a pedagogům konkrétní zkušenost s kulturou a jazykem sousední země, odstranit jazykové bariéry a podpořit pedagogy v realizaci společných přeshraničních projektů prostřednictvím jazykových a mediálních aktivit. V rámci tohoto projektu Mateřská škola Meziboří navázala kontakt s německou mateřskou školou ve Voigtsdorfu, s kterou se budou během roku vzájemně poznávat a navštěvovat.
Garantem projektu je             Lenka Englická
Doba realizace projektu:      
 leden 2018 - prosinec 2018

16 bannerobedy2     logo eu logo_kraj.png     

MSMT.jpg sfzp.jpgenglishme-logo-transparent.pngsfzp2.jpgo2_chytra_skola.jpg   NPO.png          mezacek.jpg  NextGenerationEU.png