user_mobilelogo

Anotace projektu:
Již ve druhé polovině roku 2018 byla dokončena kompletace Hravé chemie – výukové stavebnice, jež pomáhá žákům vizualizovat mikroskopické struktury chemických prvků a látek. Tato vizualizace spojená s hmatovým vjemem při stavbě modelů umožňuje žákům představit si okem neviditelné struktury, což žákům napomáhá pochopit vnitřní strukturu a vztahy mezi jednotlivými komponenty. Cílovou skupinou jsou pochopitelně především žáci 8. a 9.ročníků, kteří se věnují chemii v rámci týdenního rozvrhu, stavebnice ale jistě najde své využití i při činnosti přírodovědných zájmových kroužků, v prvé řadě toho, který pro žáky školy pořádá Veselá věda z.ú. z Jablonce nad Nisou. Finanční prostředky na pořízení pomůcek ve výši 150 000,- Kč získala ZŠ a MŠ Meziboří v rámci grantového programu Vršanské uhelné a.s. Chytré hlavy pro Sever 2018. 
Garantem projektu je             Mgr. Jan Peška
Doba realizace projektu:      
 duben 2018 - listopad 2018
Výše projektu:                        150 000,-Kč

16 bannerobedy2     logo eu logo_kraj.png     

MSMT.jpg sfzp.jpgenglishme-logo-transparent.pngsfzp2.jpgo2_chytra_skola.jpg   NPO.png          mezacek.jpg  NextGenerationEU.png