user_mobilelogo

Na základě nadšených ohlasů, které ze všech stran zaznívají na adresu koncepce a především přínosu naučné stezky s arboretem v areálu ZŠ Meziboří, začne na jaře 2019 v areálu MŠ v Žižkově ulici budování obdobné Pohádkové naučné stezky s venkovní třídou. Školní zahrada se promění v poutavé edukační prostředí, kde bude osm výukových tabulí s interaktivními prvky, venkovní třídou s baldachýnem, divadélkem a hmatovým chodníkem. Celá stezka bude zaměřena na jednotlivé výchovně vzdělávací oblasti. V prvé řadě environmentální výchovu, dále i anglický jazyk nebo dopravní výchovu, nebudou chybět ani stanoviště rozvíjející zdravý životní styl nebo slovní zásobu. Doprovod budou dětem dělat klasické české pohádkové postavy. Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR www.sfzp.cz/ na základě rozhodnutí ministra životního prostředí www.mzp.cz, v rámci výzvy č. 16/2017 o poskytnutí podpory v rámci Národního programu. Z celkové výše 500 000,- bude 70% nákladů financovat Státní fond životního prostředí a zbývajících 30% představuje spoluúčast mezibořské základní školy. Po dokončení stezky získají mezibořské děti další neobyčejné vzdělávací místo, kde si při hře osvojí řadu dovedností, jež jim následně usnadní přechod na základní školu.

16 bannerobedy2     logo eu logo_kraj.png     

MSMT.jpg sfzp.jpgenglishme-logo-transparent.pngsfzp2.jpgo2_chytra_skola.jpg   NPO.png          mezacek.jpg  NextGenerationEU.png