user_mobilelogo

Anotace projektu:
Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem Plzeň vyhlašuje pro rok 2019 Společný program česko-německých setkávání dětí "Odmalička" určený pro české žadatele. V rámci projektu „Odmalička“ se budou děti z naší mateřské školy vzájemně navštěvovat a poznávat s dětmi z naší spřátelené mateřské školy v německém Voigtsdorfu, se kterou jsme spolupracovali už v rámci projektu „Sousední světy“. Pravidelná a dlouhodobá setkávání českých a německých dětí do 6 let jsou důležitým přínosem ke sbližování příhraničních regionů. Setkávání dětí raného věku vedou přirozeným způsobem k prvním krůčkům na poli cizího jazyka, umožňují navázání přátelských vztahů s dětmi z druhé strany hranice a pomáhají odbourávat předsudky zděděné z dob minulých. 
Garantem projektu je             Lenka Englická
Doba realizace projektu:      
 únor 2019 - srpen 2019

16 bannerobedy2     logo eu logo_kraj.png     

MSMT.jpg sfzp.jpgenglishme-logo-transparent.pngsfzp2.jpgo2_chytra_skola.jpg   NPO.png          mezacek.jpg  NextGenerationEU.png