user_mobilelogo

Anotace projektu:
Předmětem projektu Naučná stezka naší sluneční soustavou je vybudování sluneční stezky se Sluncem a planetami naší sluneční soustavy v areálu školy. Planety jsou vytvořené polepem z termoplastů na zemi. Toto dvojrozměrné zobrazení slouží k základnímu poznání naší sluneční soustavy, rozmístění jednotlivých planet a dalších částí, porovnání velikosti Slunce a planet, apod. Další částí je sluneční stezka. Na dřevěných kůlech jsou umístěné tabule s informacemi o jednotlivých planetách a také otázky k procvičení a zapamatování si důležitých informací. Žáci na 3D tiskárně tvoří modely planet a Slunce. Nedílnou součástí naučné stezky jsou i pracovní listy pro učitele a žáky. V rámci projektu byla dovybavena školní dílna nářadím a tematickými mapami, které slouží k výrobě planet, ale i dalším manuálním činnostem v rámci pracovního vyučování. Finanční prostředky na realizace projektu ve výši 210 000,- Kč získala ZŠ a MŠ Meziboří v rámci grantového programu Vršanské uhelné a.s. Chytré hlavy pro Sever 2019. 
Garantem projektu je             Mgr. Jan Peška
Realizace projektu:                Mgr. Kateřina Pešková, Mgr. Pavla Vopatová
Doba realizace projektu:      
 červen 2019 - prosinec 2019
Výše projektu:                        210 000,-Kč

16 bannerobedy2     logo eu logo_kraj.png     

MSMT.jpg sfzp.jpgenglishme-logo-transparent.pngsfzp2.jpgo2_chytra_skola.jpg   NPO.png          mezacek.jpg  NextGenerationEU.png