user_mobilelogo

Anotace projektu:
Cílem projektu je zaujmout žáky pro chemii jako vědní obor včetně návaznosti na budoucnost - studium případně zaměstnání v oboru. Klasická výuka bude obohacena o tandemovou výuku s odborníkem. Teoretické poznatky budou demonstrovány efektivními pokusy tak, aby žáci snadněji pochopili chemické zákonitosti. Probírané učivo v hodině bude podpořeno efektními experimentálními ukázkami, čímž více zaujme žáky a vzbudí touhu po dalším vzdělávání. V rámci projektu bude kompletně rekonstruovaná učebna chemie a zároveň bude dovybavena novými pomůckami a chemikáliemi. Finanční prostředky na realizaci projektu ve výši 300 000,- Kč získala ZŠ a MŠ Meziboří v rámci grantového programu Nadace UNIPETROL. 
Garantem projektu je             Mgr. Jan Peška
Realizace projektu:                Mgr. Denisa Brandtová
Doba realizace projektu:       červenec 2019 - prosinec 2019
Výše projektu:                        300 000,-Kč

16 bannerobedy2     logo eu logo_kraj.png     

MSMT.jpg sfzp.jpgenglishme-logo-transparent.pngsfzp2.jpgo2_chytra_skola.jpg   NPO.png          mezacek.jpg  NextGenerationEU.png