user_mobilelogo

Anotace projektu:
Ve školním roce 2018/2019 se naše škola přihlásila do projektu Sazka Olympijský víceboj, který je určený základním školám. Děti se mohou jednoduše zapojit v hodinách tělesné výchovy. První stupeň plnil sportovní úkoly pro získání Olympijského diplomu a druhý stupeň se pokusil získat Odznak všestrannosti. Za první stupeň se projektu zúčastnili žáci třetích tříd a žáci celého druhého stupně. Nejen, že se nám zpestřily od září do dubna hodiny tělesné výchovy, ale také jsme pro školu obdrželi grand v hodnotě 10.000,- Kč. Peníze budou využity na nákup školních pomůcek, které budou využívány v hodinách tělesné výchovy. Podrobnější informace najdete na www.sazkaolympijskyviceboj.cz 
Garantem projektu je             Mgr. Kateřina Pešková (1.stupeň) a Mgr. Vojtěch Šrůma (2.stupeň)
Doba realizace projektu:       září 2018 - červen 2019
Výše projektu:                        10 000,-Kč

16 bannerobedy2     logo eu logo_kraj.png     

MSMT.jpg sfzp.jpgenglishme-logo-transparent.pngsfzp2.jpgo2_chytra_skola.jpg   NPO.png          mezacek.jpg  NextGenerationEU.png