user_mobilelogo

 

Projekt lze rozčlenit na několik hlavních kapitol : personální podpora chodu ZŠ i MŠ, tandemová výuka, CLILL ve výuce v ZŠ, doučování žáků ZŠ ohrožených neúspěchem, projektové dny ve škole i mimo školu, využití ICT ve vzdělávání.

V rámci personální podpory chodu MŠ se jedná o chůvu, která integruje do dětského kolektivu dvouleté děti a školního asistenta, který poskytuje větší podporu zejména dětem ohroženým neúspěchem. Na ZŠ se jedná také o školního asistenta a dále o školního psychologa.

Při výuce na ZŠ se budeme věnovat tandemové výuce, jejíž cílem je prohloubit spolupráci ped. pracovníků. CLILL ve výuce prohlubuje jazykové znalosti učitelů, kteří jazyk nevyučují a zároveň zvyšuje jejich kompetence ve využívání metody CLILL při výuce nejazykových předmětů. Cílem doučování žáků ohrožených neúspěchem je podpořit zvládnutí standardů daných RVP pro základní vzdělávání. Hodně času budeme věnovat také  projektovým dnům ve škole i mimo školu. Pedagogičtí pracovníci budou rozvíjet své kompetence v oblasti přípravy a vedení projektové výuky. Aktivita nazvaná Využití ICT ve vzdělávání cílí na větší individualizaci vzdělávání a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity vzdělávání.

V rámci DVPP se pedag. pracovníci ZŠ zúčastní vzdělávání v oblasti matematické a čtenářské gramotnosti a inkluze. MŠ se bude věnovat polytechnickému vzdělávání a ŠD vzdělávání v oblasti ICT. Celkem se DVPP bude věnovat 26 pedag. pracovníků.

Garantem projektu je Mgr. Jan Peška
Doba realizace projektu: 1.září 2019 do 31. srpna 2021
Výše projektu: 2 210 630,-Kč

16 bannerobedy2     logo eu logo_kraj.png     

MSMT.jpg sfzp.jpgenglishme-logo-transparent.pngsfzp2.jpgo2_chytra_skola.jpg   NPO.png          mezacek.jpg  NextGenerationEU.png