user_mobilelogo

Anotace projektu:

Projekt Šablony III navazuje na projekty Šablony a Šablony II, kterých se naše škola úspěšně zúčastnila v minulých letech. Rozsahem se nabídka Šablon III nemůže srovnávat se Šablonami II, ale přes to jsme i zde nalezli spoustu zajímavých příležitostí.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podporu extrakurikulárních aktivit, ale také na aktivity rozvíjející ICT, spolupráci s rodiči žáků a spolupráci s veřejností.

Na ZŠ se budeme věnovat tandemové výuce, jejímž cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků. Tyto aktivity se v minulých letech zalíbili učitelům i dětem. V minulosti se nám také osvědčilo doučování žáků. Cílem doučování žáků ohrožených neúspěchem je podpořit zvládnutí standardů daných RVP pro základní vzdělávání. Hodně času budeme věnovat projektovým dnům ve škole i mimo školu. Pedagogičtí pracovníci budou rozvíjet své kompetence v oblasti přípravy a vedení projektové výuky. Aktivita nazvaná Využití ICT ve vzdělávání cílí na větší individualizaci vzdělávání a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity vzdělávání. Díky personální podpoře bude škola i nadále zaměstnávat školního asistenta. Jsme velice rádi, že se nám podařilo plynule navázat ze Šablon II na Šablony III a díky tomu jsme se nemuseli rozloučit s personální podporou jak v MŠ, tak na ZŠ.

Garantem projektu je Mgr. Jan Peška

Doba realizace projektu: od 1.12 2020 do 30. 11. 2022

Výše projektu: 1 149 418,-Kč

Publicita_projektu_Šabl.III_Meziboří-page-001.jpg

16 bannerobedy2     logo eu logo_kraj.png     

MSMT.jpg sfzp.jpgenglishme-logo-transparent.pngsfzp2.jpgo2_chytra_skola.jpg   NPO.png          mezacek.jpg  NextGenerationEU.png