Nejžhavější informace na měsíc květen 2019!

Školní psycholožka
 Od 9.1.2004 na naši školu dochází zatím pravidelně 1x týdně a to vždy v pátek školní psycholožka
PhDr. Zdena Pavlíková
,
která provádí vyšetření žáků s různými obtížemi.
Vyšetří vždy maximálně dva žáky za dopoledne a poté ve 12:00 a 12:30 hod. sdělí výsledky vyšetření
rodičům či zákonným zástupcům, kteří musí s vyšetřením předem souhlasit.

Tato alternativa je výhodnější, neboť její závěry z vyšetření mají stejnou váhu jako vyšetření z pedagogicko psychologické poradny, do které musíte dojíždět až do Mostu, navíc se je dozvíte tentýž den.
Jako školní psycholožka působí ještě na dalších dvou školách v okrese Most.
Jakékoliv další dotazy můžete směřovat přímo na ni na tel.čísle:
 607 654 430
 

Výchovný poradce a metodik prevence rizikového chování

Výchovným poradcem školy je paní učitelka Mgr. Dáša Kunkelová, na kterou se můžete obracet s dotazy týkajících se práce s žáky se specifickými poruchami učení a jejich integrace v běžném typu třídy,
dále s dotazy ohledně profesní volby povolání vašeho dítěte, či s dotazy související
s výchovnými problémy vašeho dítěte.

Určitě vždy najdete nějaký společný vhodný kompromis. K dispozici je žákům během dopoledního vyučování téměř kdykoliv. Pevně stanovené konzultační hodiny má však stanovené na
středu od 13:00 do 14:30 hod. Pokud se chcete dostavit v jiný čas, je nutné se dopředu domluvit - pište na:
kunkelova@zsmezibori.com nebo zavolejte do školy 476 747 357 a objednejte se.

Metodikem prevence rizikového chování je paní učitelka
Mgr. Martina Procházková,
podobně jako paní učitelka Kunkelová je žákům k dispozici téměř vždy. Konzultaci s rodičem
je pak nutné předem domluvit na telefonním čísle školy 476 747 357
nebo ji napište na email: prochazkova@zsmezibori.com

Máte možnost obracet se na ni s dotazy týkajících se problematiky sociálně-patologických jevů (šikana, kyberšikana, agresivita, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, užívání návykových látek apod.).

Zde si můžete přečíst Metodický plán prevence na šk.rok 2018-2019

 

Kdy končí a začínají hodiny ?

Vážení rodiče, s platností od 10.3.2015 vstupuje na základě Metodického doporučení k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních - Minimální standard bezpečnosti, č.j. MŠMT - 1981/2015-1 v platnost změna školního řádu: „Dalším osobám je pohyb po škole bez udání důvodu z bezpečnostních důvodů zakázán (týká se především doby před 1.vyučovací hodinou – nelze doprovázet dítě do šatny, resp. ke třídě. ). Výjimka platí pro rodiče žáků I.tříd a to v době do podzimních prázdnin prvního školního roku dítěte.
 
1. hodina   8:00  -  8:45 
2. hodina   8:55  -  9:40 
   3. hodina    9:55 - 10:40    
4. hodina   11:00 - 11:45
5. hodina   11:55 - 12:40
6. hodina   12:50 - 13:35
7. hodina   13:40 - 14:25
 Odpolední vyučování
8.hodina + 9.hodina  14:25 - 15:55
  Rozvrhy všech tříd pro školní rok 2018/2019 ke stažení
 

Školní vzdělávací program


Hlavní změnu ve školském systému přináší zrušení dosavadních učebních osnov, které jsou nahrazeny Rámcovým vzdělávacím programem (RVP), dokumentem, který stanovuje, jaké dovednosti by si měli žáci na základních školách osvojit. Učivo ze škol samozřejmě nevymizí, jeho význam ovšem bude spočívat nikoli v tom CO se žáci naučí, ale JAK a PROČ se to naučí, jaké metody si osvojí, jaké pro život potřebné dovednosti si odnesou do života.

Také učitelé ZŠ Meziboří připravili svůj vlastní školní vzdělávací program (ŠVP), tedy plán výchovné a vzdělávací práce podle RVP uzpůsobený potřebám a možnostem školy.
Školní vzdělávací program - Rovná škola (textová část)  
(1 MB)

Rozvržení učiva do jednotlivých ročníků v jednotlivých oblastech vzdělávání
je k nahlédnutí v kanceláři školy pro případné zájemce.
 

 

Školní PARLAMENT  2018/2019

Na škole je zřízen školní parlament, kde se zástupci žáků podílejí na řízení školy. Své návrhy a připomínky pravidelně předkládají vedení školy.
Probíhají setkání s názvem
"Ptejte se svého ředitele"
   školní rok 2018/2019
3.A Procházka, Škrábal
3.B Samcová, Lošťák Š.
4.A Smolíková, Martináková
4.B Joza, Nikodímová
5.A Fábiková, Průšová
5.B Kopřiva, Kózl
6.A Kroupová, Křivánková
6.B Vajs, Škrábalová
7.A Hrůšová, Minaříková (Šimonová)
7.B Fröhlich, Pekar
8.A Bočkajová, Wainerová, Marek
9.A Galusová, Paloučková, Příbrský

Provoz  jídelny a kiosku


Každý žák má možnost stravovat se v naší školní jídelně.
Cena obědu ( polévka, hlavní jídlo, pití ) je stanovena vnitřním řádem jídelny !

 Obědy je možné přihlásit nebo odhlásit na telefonním čísle  727 842 512.
nebo emailem na adrese jidelna@zsmezibori.com

 
Více informací o obědech a školní jídelně najdete v sekci

Během dopoledního vyučování si žáci mohou zakoupit svačinu ve školním kiosku.
 

 

Provoz a pronájem sportovního víceúčelového hřiště a tělocvičen

Škola nabízí k pronajmutí nové víceúčelové sportovní hřiště
 za cenu 200 Kč za hodinu s osvětlením za 250 Kč za hodinu.
 V ceně jsou zahrnuty :
sprchy, šatny, sítě, branky,  koše a florbalové vybavení pro brankáře

Hřiště je uzpůsobeno pro širokou škálu sportovních činností jakými jsou:
malý a velký florbal ( vlastní hokejky ), volejbal, basketbal, házená, fotbal, tenis ( nutné mít vlastní rakety ),
 skok daleký, hod koulí, 60 m - běh, atletický ovál - 200 m.  K dispozici i noční osvětlení.

 Provoz hřiště :  Po - Pá – 16 00 – 21 00

Hřiště v průběhu dopoledne a poledne využívají žáci ZŠ, družiny a členové školního klubu.

 Za pronájem malé tělocvičny účtujeme 200 Kč/ hod. za velkou tělocvičnu 250 Kč.

Pokud máte o pronájem hřiště zájem, kontaktujte nás vždy  s předstihem,
abychom vám mohli vyjít maximálně vstříc.


Zápis do 1.třídy

Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče
proběhne 20.3.2019 od 16:00 hod.


Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Informace o odkladu povinné školní docházky


Zápis do 1.tříd proběhne  :  9.- 10.4.2019 od 13:00 do 17:00 hod
Náhradní termín pro všechny, kteří se nemohli dostavit k řádným termínům,
 je možný po individuální domluvě s vedením školy (
tel: 476 747 357 )
 

 

Přijímací zkoušky na střední školu a další

Talentové zkoušky na střední umělecké školy
přihlášky do: 30.11.2018

Přijímací řízení na ostatní střední školy
přihlášky do: 1.3.2019

1. kolo:
12.4.2019 pro čtyřleté obory
16.4.2019 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií


2. kolo:
15.4.2019 pro čtyřleté obory
17.4.2019 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií


Náhradní termíny:
13. a 14.5.2019 pro čtyřleté obory
13. a 14.5.2019 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií


! POZOR !
Od školního roku 2016/2017 dochází ke změnám- jednotné přijímacích zkoušky z Čj, Ma
budou žáci vykonávat na všechny maturitní obory v celé ČR, a to včetně gymnázií se sportovní
přípravou! Výsledek jednotné zkoušky má minimálně 60% podíl na celkovém hodnocení
uchazeče, u gymnázií se sportovní přípravou 40% podíl.Přehled učiva, který by žáci měli zvládat naleznete v přiložených souborech Český jazyk a Matematika (pdf)

Třídní schůzky k volbě povolání proběhnou 12.12.2018 od 16:45
- téma problematiky přechodu na střední školy a prezentace SŠ v regionu.


Přihlášky na střední školu žáci odevzdají ke kontrole nejpozději do konce února 2019, aby bylo dostatek času přihláškyzkontrolovat, potvrdit a odeslat na SŠ. Hledáte-li informace o střední škole, zda je potřeba mít na přihlášce povinné lékařské potvrzení(PLP), či zda berou žáky se změněnou pracovní schopností (OZP), pak se opět podívejte na stránky Atlasu školství a vyhledejte si patřičnou školu. Navíc zde také zjistíte plný název školy, název studijního oboru a jeho kód.
Atlas školství

Přehled středních škol a a oborů na Mostecku na školní rok 2017/18,
Přehled SŠ se sportovním zaměřením v celé ČR na školní rok 2017/18

a  dále vám pomuže
Přehled dnů otevřených dveří u SŠ z Mostecka ve šk.roce 2016/17
Informace ke konání jednotných testů v rámci jednotné přijímací zkoušky 2017

Další informace získáte na veletrhu vzdělávání - Sokrates,
které proběhne ve dnech 6.11.2017 ve sportovní hale Most - jste srdečně zváni !

V případě potřeby lze využít bezplatné služby školní psycholožky na tzv.
Profi testy - pomoc s rozhodováním při výběru SŠ.

Užitečné odkazy: 

www.uiv.cz
www.msmt.cz
www.scio.cz
www.poskole.cz
www.skolaonline.cz
www.infoabsolvent.cz
 

  

Oborové dny

I letos naše škola připravila pro žáky zpestření výuky v podobě oborových dnů.
 Žáci si budou moci 4 x ve školním roce vybrat z nabízených témat, která je zajímají.

 

Termíny prázdnin a svátků ve školním roce 2018/2019

  Den české státnosti  28.9.2018 (Pá)
  Podzimní  29.10. a 30.10.2018 (Po- Út)
  Den vzniku samostatného československého státu  28.10.2018 (Ne)
  Den boje za svobodu a dekomkracii  17.11.2018 (So)
  Vánoční    22.12.2018 (So) - 2.1.2019 (St)
  Pololetní  1.2.2019 (Pá)
  Jarní   11.3.- 17.3.2019 (Po - Pá)
  Velikonoční  + Velikonoce  18.4. a 19.4.2019 (Čt + Pá) + 22.4.2019 (Po) (Po)
 Státní svátek – Svátek práce (1.Máj)  1.5.2019 (St)
 Státní svátek – Den vítězství  8.5.2019 (St)
  Konec školního roku  28.6.2018 (Pá)
  Letní  29.7. (So) - 1.9.2019 (Po)
 

 

Konzultační hodiny vyučujících


Každý učitel si může kromě třídních schůzek pozvat rodiče individuálně
a stejně tak si může každý rodič domluvit schůzku s třídním učitelem žáka
na telefonním čísle školy:  476 747 357 nebo prostřednictvím elektronické ŽK.
Stejně tak lze využít možnosti a kontaktovat učitele přes jeho e-mailovou adresu.

 

 

Mléko pro děti


Od školního roku 2017-2018 jsou v rámci projektu Mléko do škol VŠEM žákům školy 1x týdně poskytovány NEOCHUCENÉ mléčné výrobky

 

Kdo patří do školské rady ?


V školské radě jsou zastoupeni pracovníci školy, rodiče a obec. Úkolem školské rady je kontrola činnosti školy, navrhovat řešení problémů týkajících se školy a informovat veřejnost o dění na škole, případně tlumočit názory a přání rodičů zástupcům školy a vedení města.

Jednací řád školské rady
Rozsah kompetencí školské rady podle školského zákona

 

Chcete-li některému z členů něco sdělit, klikněte na jeho jméno a napište email.
Zastoupení pracovníků školy: Zastoupení rodičů: Zastoupení obce:
Mgr. Dana Šudomová
Mgr.Zuzana Blažková
Šrůmová Jana
Mgr.Martináková Romana
Chleborádová Sabina
Gaubeová Eva
Mgr. Jan Novák
Miroslava Sochorová
Antonín Hurt