Meziboří a Litvínovsko v prostoru a čase

Meziboří

Meziboří - pohled na město

Meziboří je malé město, které leží na svazích Krušných hor v nadmořské výšce okolo 550 m n.m.. Je obklopeno kopci, lesy a na východě i západě dvěmi horskými údolími. Městem protéká Divoký potok, který dále teče Mezibořským údolím podél příjezdové cesty vedoucí z města Litvínov, ke kterému město patřilo až do roku 1913. V této době na území města Meziboří stávala jen malá horská vesnička nazvaná Schönbach. Teprve s rozvojem hornictví a chemického průmyslu na okrese Most se z vesničky stalo roku 1960 město, neboť počet obyvatel výrazně stoupal. Dnes má město téměř 5 000 obyvatel a v posledních letech se snaží přeměnit na zajímavé turistické a rekreační centrum se širokým sportovním zázemím.

Litvínov

Litvínov - pohled na kostel

Město Litvínov leží na jižním úpatí mostecké části Krušných hor v nadmořské výšce okolo 350 m n.m. a bydlí zde 27 000 obyvatel. První zmínky o Litvínovu pocházejí z roku 1352, ale největší změny zažil Litvínov až roku 1715, kdy zde byla založena první evropská manufaktura (továrna) na výrobu textilu, již založil šlechtic Jan Josef Valdštejn. Textilní průmysl zůstal ve městě až do současnosti. Titul města získal Litvínov roku 1852 a spolu s rozvojem hornictví a chemického průmyslu se město začalo dynamicky měnit. Dnes je Litvínov znám především díky sportu a to zejména díky hokeji. Také ho proslavil chemický průmysl, který je zastoupený firmou Chemopetrol. Litvínov je význačným městem Podkrušnohoří.

Okolní region

Okolní region

Ačkoliv jsou severní Čechy a mostecký region zvláště obecně považovány za zničenou a zpustošenou oblast, kde jsou kromě velkých měst pouze povrchové doly a továrny, skutečnost je poněkud jiná. Města a obce v okolí Meziboří a Litvínova, jsou sídla s bohatou historií, památkami a turistickými zajímavostmi a podobně i krajina v podhůří a na vrcholcích Krušných hor skrývá více krásných zákoutí, než by možná kdekdo hádal .